В Калояново организират среща за приемни родители

Във връзка с провеждане на информационна кампания в изпълнението на Дейност 3 – „Предоставяне на услугата „Приемна грижа“, включително и специализирана приемна грижа“ по Проект „Приеми ме 2015“ за периода 01.09.2020г. – 30.11.2020г. Областен екип по приемна грижа – Пловдив със съдействието на община Калояново организират информационна среща по приемна грижа на 27.10.2020г. /Вторник/ от 11.00ч. в сградата на община Калояново.

Целта на срещата е да се насочи общественото мнение към приемната грижа като алтернативна форма на трудова заетост и да се намерят приемни семейства, които желаят да полагат грижи за деца от 0-3г., деца с увреждания и деца с родствена връзка. Посланието на кампанията е: „Приемната грижа спасява детски живот“

Свързани статии