Проект „Патронажна грижа“ в община Карлово обслужва 103-ма възрастни в 7 селища

На 01.07.2019 г. Община Карлово стартира изпълнението на проект „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в община Карлово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Към месец януари 2020 година 103 души ползват услугите, предвидени за изпълнение по проекта. Това са възрастни хора, над 65 години и лица с увреждания от град Карлово и шест населени места от общината. Те получават интегрирани здравни и социални грижи.

Предвид възрастта си и поради различни заболявания хората, които са включени за обгрижване по Проекта, са затруднени в обслужването си и извършването на различни социални дейности като пазаруване, почистване, плащане на битови сметки, попълване и подаване на различни формуляри и др.

В дома може да се измери кръвно налягане, кръвна захар, да се постави инжекция, да се смени превръзка след операция и др., както и да бъдат придружени до институция или лаборатория. При нужда, лицата могат да получат и психологическа подкрепа. Специалистите посещават домовете по предварително изготвен график. Хората в нужда имат право да ползват услугите до 2 часа на ден, като не заплащат такси за това.

В Екипа за предоставяне на услугите са включени 17 патронажни работници, които помагат в домакинството, медицинска сестра и психолог, а тяхното удовлетворение идва от това, че виждат как хората се чувстват добре, чувстват се спокойни, че могат да разчитат на някой. На разположение е и автомобил, който се ползва за достигане на услугата до жилищата на нуждаещите се.

Дейностите по проекта са предвидени да приключат до 31.07.2020 г.

За информация и връзка с Екипа за управление на услугите, можете да позвъните в община Карлово на тел. 0335/54567 – Екатерина Маринова.

Свързани статии