Пръскат за кърлежи в община Карлово

ОБЩИНА КАРЛОВО

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

УВЕДОМЯВА

жителите на община Карлово, че в периода от 16.09.2020 г. до 17.09.2020 г. ще бъде извършена дезинсекция/дезакаризация (против кърлежи) на зелените площи на територията на град Карлово с препарат “БИОТЕК ЕК”, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.

Третирането ще се извърши в интервала от 5:00 ч. до 10:00 ч., съгласно горецитираната Наредба.

Свързани статии