Пловдивската полиция – с акция за неспазване на пътни знаци

Пловдивската полиция проведе специализирана полицейска операция за осъществяване на контрол на водачи на МПС по спазване на пътни знаци и маркировка и други нарушения, пряко влияещи върху пътнотранспортния травматизъм. Във времевия диапазон от 11,00 до 16 ,00 часа на 23 юни са извършени 741 проверки. В хода на работа са констатирани 563 броя нарушения по ЗДвП като са съставени 92 броя АУАН и 296 броя глоби с фиш. В 55 от случаите са съставени актове за нарушения свързани с неспазване на пътни знаци и маркировка. Двама от водачите са преминали на забранен сигнал на светофарната уредба.

Проверяващите са установили и неправоспособен водач на мотоциклет. 12 са санкционираните водачи на превозни средства, използвали мобилен телефон по време на управление. 14 са констатираните нарушения за неизползван обезопасителен колан. С техническа неизправност са били само 2 от проверените превозни средства. Двама от водачите са представили пред проверяващите нередовни пътни документи, за което са съставени актове за административно нарушение. 152 глоби с фиш са съставени на водачи, които са нарушили ЗДвП с неспазване на пътни знаци и извършване на неправилни маневри.

46 водачи на превозни средства са с фишове за неправилно спиране и престой. За други нарушения по Закона за движение по пътищата са глобени 64 от управляващите превозни средства. В рамките на операцията са извършени и проверки на скоростните режими. С помощта на автоматизирани технически средства са установени 170 нарушения на скоростта.

Свързани статии