Общината очаква предложения за носител на наградата на Карлово

Във връзка с честване на 183 години от рождението на Васил Левски и празника на града – 18 юли, се връчва традиционната награда на град Карлово.

Община Карлово очаква мотивирани предложения до 17 юни 2020 г. на адрес: гр. Карлово, ул. “Петко Събев“ №1, Информационен център, гише 1, тел. 0335/ 545-20

Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за наградата на Карлово“, адресирани до кмета на община Карлово и заведени в деловодството на общината по реда на пристигане.

Наградата на Карлово се присъжда на дейци от община Карлово, страната и чужбина, свързали творчеството и дейността си с града, създали високохудожествени литературни произведения, творби на изобразителното изкуство; участвали в национални и международни конкурси, форуми, спортни състезания; осъществили значими проекти, реализирали концерти и постановки на високо ниво, постигнали журналистическо майсторство, значими научни изследвания, внедрени в практиката.

Наградата се връчва ежегодно на 17 юли – в навечерието на празника на града, на основание експертно решение на комисия, назначена със заповед на кмета на община Карлово.

Наградата е малка пластика, изработена по специален тематично свързан с Карлово проект, придружена с парични средства. Връчва се от кмета на общината по утвърден церемониал.

Свързани статии