Кметът на Брезово с отчет пред съгражданите си и препоръки да се пазят

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

В тези трудни за всички дни, искам да започна по-често да ви информирам за всичко, което правим, за да може да сведем до минимум разпространението на тази опасна за всички зараза.
Информацията, която получаваме ежечасно от Правителството, Националния оперативен щаб, Областния кризисен щаб, прокуратурата, МВР, РЗИ и всички останали институции, имащи отношение към създалата се обстановка, се разглежда веднага и се предприемат мерки за изпълнение на дадените заповеди и указания. В общината е създаден Общински кризисен щаб, в който влизат, освен ръководството на общината, общинският съвет, практикуващият лекар, представители на МВР и представители на образованието.

Като кмет на общината, председател на щаба съм аз. Щабът се събира по необходимост, като връзката с отделните членове е постоянна през телефони, таблети и т.н. По същия начин се осъществява и връзката с кметовете и кметските наместници. Всички сме 24 часа на линия, като по този начин времето за вземане на решение по всички възникнали въпроси и ситуации е сведено до минимум. Заповеди, препоръки, указания и т.н. се поставят на видно място на информационните табла на кметствата и общината. Издадените от мен заповеди се качват на официалната страница на Община Брезово и другите Фейсбук страници, имащи отношение с Брезово.

За по-голяма оперативност територията на Общината е разделен на три района: 1-ви район – град Брезово, с отговорник: Радко Гиндузов – завеждащ гражданска защита и ОМП в общината, 2-ри район – с. Дрангово, с. Златосел, с. Отец Кирилово, с. Стрелци, с. Върбен, с. Борец, с. Пъдарско и с. Сърнегор, с отговорник: Петър Петров – зам.-кмет на общината и 3-ти район – с. Чоба, с. Тюркмен, с. Зелениково, с. Чехларе, с. Розовец, с. Бабек и с. Свежен, с отговорник: Иван Тачев – зам.-кмет на общината. В помощ на всяка група са кметовете и кметските наместници от съответните села.

Групите разполагат с превозни средства, за да бъдат мобилни при изпълнение на своите задължения. Заедно със създадените групи доброволци от всяко населено място и органите на МВР, те ще бъдат хората на терен, които ще следят изпълнението на заповедите и разпорежданията във връзка с извънредното положение. Групите ще оказват помощ при пазаруване на хранителни продукти на нуждаещите се възрастни хора с цел предпазване от заразата. Със създаването на тази организация се цели да няма загубено време при вземане на решения и контролът да бъде по-добър. Знам, че поставени в тази ситуация, непозната за никого, когато от нашите решения зависи животът на много хора, е възможно да се направят и грешки, но по-добре да грешим, отколкото да бездействаме.

Искам да благодаря на всички собственици на магазини, аптеки и т.н, които проявяват голямо чувство за отговорност и с цената на много усилия в първите дни и часове успяха да ограничат до разрешения минимум посещението в своите обекти. Благодарност и за всички вас, за които животът има смисъл, които мислите за близките си, и не само за тях, които спазвате и се опитвате да убедите и други да спазват предписанията, и проявявате загриженост и гражданска активност.

Вие сте много повече от 95 % от жителите на Общината, но е необходимо още малко, за да сме по-спокойни, ще се опитваме да направим всичко възможно, което зависи от нас, за да може скоро да се радваме на настъпващата пролет. Искам да ви уверя, че правим и ще направим всичко възможно този процент да бъде още по-малък. Знам, че с общи усилия това е възможно. Нека играещите на хазарт с живота на другите го имат предвид.

Апелирам към всички вас, да направим всичко възможно да съкратим до минимум времето на това извънредно положение. А ние можем много!

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!
ХРИСТО ЕНКОВ
КМЕТ ОБЩИНА БРЕЗОВО

Свързани статии