Кметът на Брезово и шефът на ВиК Пловдив решават ключови проблеми

Кметът на община Брезово Христо Енков проведе работна среща с управителя на ВиК Пловдив инж. Спартак Николов и техническия му екип. Срещата се състоя във връзка с изготвянето на 4 -годишен план за намаление на риска от нарушаване на водозахранването в населените места на общината. Взеха се решения, че тази година ще се подмени захранващия водопровод на село Върбен, ще се подмени проблемната част на водопреносната тръба на улица 1 в село Зллатосел, започва се ремонт и отстранявена не проблемите на речните водохващания в село Свежен.

Кметът на общината е изискал от колегите си по селата да изготвят и и да му представят проблемите, свързани с питейната вода по селата. Те бяха представени на инж. Спартака Николов, очаква се предложения по тяхното решаване в периода на четиригодиштиният план.

Чрез медията ни кметът на Брезово изказа благодарност на ръководството на ВиК Пловдив и на неговия управител за бързите и адекватни действия.

Свързани статии