Инспектор Юнаков изнесе онлайн беседи на карловски ученици

В условията на дистанционно обучение ОУ „Св. Св. Кирили и Методий“ – Карлово провежда традиционни беседи по програма „Работа на полицията в училище“. Беседите води инспектор Дени Юнаков от детска педагогическа стая при РУ на МВР – Карлово и се реализират онлайн в реално време. Инспектор Юнаков запозна учениците с правата и отговорностите на малолетните и непълнолетните лица и закона за наркотиците.

„Тематичните беседи ще продължат да се провеждат до края на учебната година в дигитална среда“, подчерта директорът на карловското училище инж. Йонка Радулова. От името на ръководството и педагогическите специалисти тя благодари на МВР – Карлово и на инспектор Юнаков за съдействието в предоставяне на полезна информация на учениците, както и за успешното партньорство между двете инситуции.

Свързани статии