Добрата новина от Хисаря: Конкурс „15 лалета“ ще има

Седем години, в разгара на пролетта, Хисаря събираше деца от всички краища на България, за да покажат своите вокални умения в Националния младежки конкурс с международно участие „Петнадесет лалета“ . Тази година е различно.

От два месеца живеем в условия на пандемия и е невъзможно конкурсът да се проведе в обичайния му вид.
Затова Сдружение „Петнадесет лалета“ взе решение да организира конкурса по друг начин. Както вече бе обявено в началото на годината, обхватът на направление „С песните на Мими и Развигор“ се разширява и става „Мими, Развигор и приятели“, като всяка година ще се посочва различен творец, работил с Мими и Развигор през годините. За 2020 година това е Живко Колев.

Именно разширеното направление е в основата на новия Регламент. Конкурсът се разделя на два етапа, като всеки е със самостоятелно класиране. В първия, неприсъствен етап, журито ще оценява домашни видеоклипове на участниците, в които те изпълняват песни от категориите:

– от репертоара на Мими Иванова,
– по музика на Развигор Попов,
– по стихове на Живко Колев.

Поради изискването да не се струпват много хора, тази година конкурсът ще е само за индивидуални изпълнители, разпределени в шест възрастови групи:

I – Родените през 2012 и 2011 година
II – Родените през 2010 и 2009 година
III – Родените през 2008 и 2007 година
IV – Родените през 2006 и 2005 година
V – Родените през 2004 и 2003 година
VI – Родените през 2002 и 2001 година

В случай, че епидемиологичната обстановка в страната позволява, ще се проведе и присъствен етап, за който се допускат класираните на първите 15 места в своята възрастова група. Те ще изпълняват българска песен по избор.
Планирано е той да се състои на 14-15 август на Летния театър

Ето и РЕГЛАМЕНТА

I.Дата и място на провеждане

14 – 15 август 2020, Летен театър Хисаря
Присъственият етап се провежда само в случай, че епидемиологичната обстановка в страната позволява и при спазване на всички изисквания за събития на открито.

II. Право на участие

Право на участие имат индивидуални изпълнители в училищна възраст, класирани от неприсъствения етап сред първите 15 в своята възрастова група.
Допускат се до двама участници от музикална школа. В случай, че сред първите 15 има повече класирани участници от една школа, към присъствения етап продължават двамата с най-висок резултат, а освободенота място се заема от следващия в класирането.

Възрастови групи:
I – Родените през 2012 и 2011 година
II – Родените през 2010 и 2009 година
III – Родените през 2008 и 2007 година
IV – Родените през 2006 и 2005 година
V – Родените през 2004 и 2003 година
VI – Родените през 2002 и 2001 година

III. Репертоар

В присъствения етап участниците изпълняват една българска песен по избор. Възможно е това да е песента от неприсъствения етап.

IV. Такса за участие:

Таксата за участие в присъствения етап е 20 лева.
Таксите за участие не подлежат на връщане и се заплащат по банков път:
СНЦ „Петнадесет лалета”
Централна кооперативна банка АД
BIC : CECBBGSF
IBAN : BG19 CECB 9790 10E1 9552 00

V. Оценяване и жури.

Оценките от неприсъствения етап не участват в балообразуването.
Критерии за оценяване: точност на интонирането, вокална интерпретация и стил, сценична реализация, избор на репертоар. Оценяването е с индивидуална оценъчна карта. Индивидуалните оценъчни карти ще бъдат на разположение на участниците в седмицата след провеждането на конкурса.

Журито се състои от изтъкнати професионалисти и се председателства от Мими Иванова. Съставът му се обявява след 20 юли 2020г.

VI. Награди

• Grand Priх и парична награда– една за всички участници.
• Награда за най-добро изпълнение на песен от репертоара на Мими Иванова – една за всички възрастови групи
• Награда за най-добро изпълнение на песен по музика на Развигор Попов – една за всички възрастови групи
• Награда за най-добро изпълнение по стихове на Живко Колев – една за всички възрастови групи
• Първа, втора и трета награда във всички възрастови групи

Забележка: Журито има право да не присъжда всички награди

VII. Срок за подаване на Потвърждение за участие (по образец)

Очакваме Потвърждение (или отказ) за участие на e-mail: [email protected] до 01 август 2020 г.
Едновременно с потвърждението за участие се изпраща и инструментал на заявената песен във формат .mp3 или .wav.

VIII. Общи условия:

• СНЦ”Петнадесет лалета” си запазва правото за всякакъв вид документиране, филмиране, излъчване и разпространение на материали от конкурса, без да заплаща права и обезщетения.
• Всеки участник носи отговорност за неуредени авторски права на изпълняваното произведение.
• СНЦ”Петнадесет лалета” не носи отговорност за злополуки по време на пребиваване на участниците в конкурса.
• Разходите по пребиваването на участници и придружители на конкурса са за тяхна сметка.
• С подаването на заявка участниците се съгласяват с условията на настоящия Регламент.
• Организаторите си запазват правото на промени в Регламента.

За връзка със СНЦ”Петнадесет лалета”:
Иван Димов – Музикален директор – 0898871771
Ваня Конзова – Административен секретар – 0887728867
[email protected]

ПБ Новинар е медиен партньор на събитието

Свързани статии