Детските градини в Кричим започват работа при строги правила

Детските градини и ясли в град Кричим ще подновят приема на деца от 26-ти май при засилен медицински контрол и спазване указанията на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието, съобщи кметът на общината Атанас Калчев.

Важно:-

-Няма да се изисква медицинска бележка, но на входа ще се мери температурата на всяко дете за симптоми.
– Родителите ще попълват декларация за информирано съгласие и за споделена отговорност относно мерките в детските градини/ясли.
– Родителите ще уведомяват персонала за здравословното състояние на детето, както и ако те самите имат симптоми.
– В работата на детските заведения след 26-ти май ще се включат и медицинските лица от училищата, за да подпомогнат колегите си.
– За медицинския персонал ще бъдат осигурени лични предпазни средства.
Подробната моя заповед с указанията за организация и работа при засилени мерки в детските градини ще бъде публикувана на сайта на община Кричим.

Свързани статии