Държавата с жест към община Кричим заради проект, посветен на историята

С решение на Министерски съвет от редовното заседание на 16.01.2020 г., по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на община Кричим се прехвърля собствеността върху имот – частна държавна собственост, за изпълнението на проект „По следите на древността – една история за история, култура и вяра“. Имотът представлява терен с площ 30 916 кв.м и досега е бил в управление на областния управител на Пловдив. Това съобщи кметът на община Кричим Атанас Калчев.

Общината ще го ползва за модернизация на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура, с което ще се осигури достъп до туристическите обекти и природни забележителности. Проектът предвижда изграждането на изгледни площадки, изработване и поставяне на указателни и информационни табели за еко пътеки и туристически маршрути, маркировки, беседки, пейки и кошчета за отпадъци. Създадената инфраструктура и придобитите активи ще се ползват безплатно от всички граждани и гости на община Кричим.

Като кмет на община Кричим изказвам своята благодарност към министър Петя Аврамова и всички членове на Министерски съвет за взетото държавническо решение, с което не само се предоставя имота, но и се създават предпоставки за реализиране на проектната инициатива на общината, което ще бъде от съществено значение не само за Кричим, но и за целия регион, каза още Атанас Калчев.

Свързани статии