Внимание: Пръскат зелените площи в Карлово

В изпълнение на чл.9, ал.2 от Наредба № 15/ 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

УВЕДОМЯВА

жителите на община Карлово, че на 12.07.2019 г. /петък/ ще бъде извършена дезинсекция /дезакаризация/ на зелените площи на територията на гр. Карлово с препарат “БИОТЕК C/S”, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.

Третирането ще се извърши в интервала от 05:00 ч. до 10:00 ч. и от 19:30 ч. до 24:00 ч., съгласно горецитираната Наредба.

До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: “Внимание! Пръскано е с “БИОТЕК C/S”!” и отбелязани дата на обработка и карантинният период.

Свързани статии