Веселин Личев: Община Сопот ударно разпродава имущество!

В течение на две години в община Сопот се извършват множество разпродажби на имоти и обекти частна общинска собственост. Справката сочи, че са входирани , подписани и съгласувани докладни записки за продажба на общински имоти с обща стойност 302 381,10 лв.  за период по-малък от 2 години.

Оособено тревожни са последните месеци и внесените докладни за ударна разпродажба на особено важни обекти като имоти, находящи се на ул. Иван Вазов.

Още по-тревожно, но и показателно е, че всички докладни са гласувани с почти пълно единодушие от страна на общинските съветници, включително и кандидата за кмет на ГЕРБ, който е и председател на комисията по „Стопански дейности“. И като се добави, че близо 3 години няма нито едно питане за тези скандални продажби и още по-скандалните заеми близо 2 млн. лв.,  ситуацията започва да намирисва.

Дали тези разпродажби в края на мандата не са финални издихания за попълване на тотално изпразнената общинска хазна, дали те не са за облажаване на определени хора или просто са за финансиране на кампанията?

И как да е иначе, когато капацитетът и експертизата на местните управници, са на равнище кота 0.

Нормалните подходи и пътища за развитието на една община, за осигуряване на допълнително финансиране са три:

Правилният път е изполването на всички европейски фондове, които осигуряват свежи и безвъзмездни пари за цялостна промяна на облика на градовете. Печален факт – от 8-мо място през 2015 г. от 265 общини в България, община Сопот сега е на дъното с 0/нула/ лева усвояемост. По-малките и средни общини могат да финансират от собствения си бюджет предимно текущите си дейности и потребности. Не са в състояние самостоятелно без европейско финансиране да осигурят изпълнение на устойчиви и трайно решаващи проблемите инфраструктурни проекти.

Вторият начин е теглене на заеми, които дават временни, частични решения. Това се избягва от всички трезвомислещи управници. В Сопот се смениха 5 банки и получиха заеми от банка с съмнителен кредитен портфейл. Опасността да се влезе в унищожителна кредитна спирала от заем в заем е огромна. Питаме се факт ли е? Вече има безсмилени заеми за близо 1 100 000 лв., които са тотално натоварване на гражданите. Факт е, че вдигнаха данъците със 100%.

Последствията са, че вече две години тече тотална разпродажба на общинска собственост. Стигна се дотам, че има предложение за прехвърляне на собствеността на пазара в Сарая заедно с зелените площи от Публична общинска в Частна общинска. Защо? Може би защото публичната, по закон не може се продава, за разлика от частната.

И на финала – справката показва, че за 12 години предходното ръководство не е продало и една педя от земята и собствеността на сопотненци, докато сегашното в периода от април 2017 год. до 30.07.2019 год. течат тотални продажби на недвижими имоти и обекти.

Към това положение, трябва да добавим и санкцията, която получиха от МОСВ в размер на близо 2 млн. лв. заради пълната им неграмотност.

С тези и други още по-сериозни нарушения на сегашното некомпетентно ръководство на общината са запознати проверяващи органи като АДФИ, Сметна Палата, Специализирана Прокуратура и др, но за момента, като за начало, резултатите потвърдиха само малка част от злоупотребите. И спряха. А трябва да се продължи и със следващия период, в който са сериозните им нарушения.  Хората се питат – проценти от тези публични продажби на имущество на гражданите на Сопот, не отиват по неведоми пътища за данък спокойствие?

Въпросът е, дали след по-малко от два месеца от общината няма да остане само по един пилон със двете знамена. Българското и на Сопот. И дали няма да кажем „Последният да затвори, да сгъне знамената и да изгаси лампата“.

Веселин Личев-бивш кмет на община Сопот

 

Прилагаме и справката за разпродажба на имущество:

Справка на предложените за продажба имоти, собственост на община Сопот започващи от 2017 год. до днес

Всички имоти са предложени с докладни записки от Дойнов, съгласувани са от Новаков и са с положителни становища от Комисията „Стопански дейности“  с председател, кандидата за кмет на ГЕРБ Сопот. Обща стойност за посочените по – долу години е 302 381,20 лв.

2019 година

Докладна записка №393/30.07.2019 г. –

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.247 и 68080.406.261 и 68080.399.329 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

–           2 имота в местността „Яса Тепе“ на стойност -7 980,00 лв.

–           1 имот в местността „ Бозалан“ – 7 900,00  лв.

Забележка: Входираната докладна все още няма становище. Но е възможно да не мине имайки в предвид осветляване на тази унищожителна дейност от наближаващите местни избори.

 

Докладна записка №390/10.07.2019 г. –

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.60 и 68080.399.413 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

–           1 имот в местността „Яса Тепе“ на стойност -6 070,00 лв.

–           1 имот в местността „ Бозалан“ – 4 050,00 лв.

 

Докладна записка №378/16.05.2019 г.

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ) 68080.405.216 и 68080.465.600 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

–           1 имот в местността „Яса Тепе“ на стойност – 2 158,20 лв.

–           1 имот в местността „ Манастирски лозя“ – 11 193,60 лв.

 

Докладна записка №371/18.04.2019 г.

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.502.7 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

–           1 имот в гр. Сопот , ул. Иван Вазов -628 кв.м – 22 800,00 лв.

 

Докладна записка №365/29.03.2019 г.

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.216 и 68080.406.231 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

–           2 имота в местността „Яса Тепе“ на стойност -5 150,00 лв.

 

Докладна записка №353/06.02.2019 г.

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.399.445 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

–           1 имот в местността „ Бозалан“ – 2 900,00 лв.

 

Докладна записка №351/28.01.2019 г.

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.503.717 по КККР на гр. Сопот, чрез публичен търг с явно наддаване.

–           1 имот в гр. Сопот , ул. Иван Вазов 72  -212 кв.м – 8 144,00 лв.

2018 година

Докладна записка №330/09.11.2018 г.

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землище на гр. Сопот с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.399.422, чрез публичен търг с явно наддаване.

–           1 имот в местността „ Бозалан“ – 3 106,00 лв.

 

Докладна записка №312/28.09.2018 г.

Относно: Продажба на недвижими имоти с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.399.177, 68080.399.247 частна общинска собственост в землище на гр. Сопот чрез публичен търг с явно наддаване.

–           2 имота  в местността „ Бозалан“ – 4 225,30 лв.

 

Докладна записка №303/29.08.2018 г.

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 00480.501.398, 00480.501.399, 00480.501.400 по КККР на с. Анево, чрез публичен търг с явно наддаване.

–           3 имота  в с. Анево  – 39 500 лв.

 

Докладна записка №288/23.07.2018 г.

Относно: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост по КККР на гр.Сопот с идентификатор (КИ): 68080.501.1497, чрез публичен търг с явно наддаване.

–           1 имот в гр. Сопот , ул. Иван Вазов   -2271 кв.м – 70 000,00 лв.

 

Докладна записка №279/02.07.2018 г.

Относно: Продажба на недвижими имоти – Частна общинска собственост в землище на гр. Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.398.284, 68080.404.207 чрез публичен търг с явно наддаване.

–           1 имот  в местността „ Бозалан“ – 2 800,00 лв.

–           1 имот  в местността „ Корията“ – 3 100,00 лв.

 

Докладна записка №278/29.06.2018 г.

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землище на гр. Сопот с кадастрален идентификатор (КИ): 68080.176.506 чрез публичен търг с явно наддаване.

–           1 имот  в местността „ Арменица“ – 20 000,00 лв.

 

Докладна записка №264/16.05.2018 г.

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землище на гр. Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.405.233, 68080.406.217 чрез публичен търг с явно наддаване.

–           2 имота в местността „Яса Тепе“ на стойност -3 564,00 лв.

 

Докладна записка №240/16.02.2018 г.

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землище на с. Анево с кадастрален идентификатор (КИ) 00480.9.9 чрез публичен търг с явно наддаване.

–           1 имот в местността „Исакът“ на стойност – 2 500,00 лв.

 

Докладна записка №238/13.02.2018 г.

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землище на гр.Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.259, 68080.406.206, 68080.400.9, 68080.399.30, 68080.463.536, 68080.404.46 чрез публичен търг с явно наддаване.

–           2 имота в местността „Яса Тепе“ на стойност – 8 000,00 лв.

–           2 имота в местността „Бозалан“ на стойност – 11 600,00 лв.

–           1 имот в местността „Манастирски лозя“ на стойност – 2 700,00 лв.

–           1 имот в местността „Корията“ на стойност – 2 200,00 лв.

2017 година

Докладна записка №146/06.04.2017 г.

Относно: Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост с кадастрални идентификатори: 68080.406.82 и 68080.399.241 по КККР на гр. Сопот.

–           1 имот в местността „Яса Тепе“ на стойност – 8 292,00 лв.

–           1 имот в местността „Бозалан“ на стойност –    4 970,00 лв.

 

Докладна записка №168/09.06.2017 г.

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.130.50 – местност „Малкия друм“,  68080.406.59 – местност „Яса тепе“, 68080.406.269 – местност „Яса тепе“ и 68080.465.436, местност „Манастирски лозя“ чрез публичен търг с явно наддаване.

– 2 имота в местността „Яса Тепе“ на стойност – 3 570,00 лв.

– 1 имот в местността „Малкия друм“ на стойност –    3 400,00 лв.

–  1 имот в местността „Манастирски лозя“ на стойност – 8 644,00 лв.

 

 

Докладна записка №173/06.07.2017 г.

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в местност  „Яса тепе“, землище на гр. Сопот с кадастрални идентификатори (КИ): 68080.406.59, 68080.406.269 и 68080.405.253, чрез публичен търг с явно наддаване.

–           3 имота в местността „Яса Тепе“ на стойност –5 202,00 лв.

 

Докладна записка №189/04.09.2017 г.

Относно: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти, частна общинска собственост с кадастрални идентификатори: 68080.406.82 и 68080.399.241 по КККР на гр.Сопот

– 1 имот в местността „Яса Тепе“ на стойност –8 292,00 лв.

–  1 имот в местността „Бозалан“ на стойност –    4 970,00 лв.

Докладна записка №192/25.09.2017 г.

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с кадастрален идинтификатор (КИ) 68080.130.50 – местност „Малкия друм“, чрез публичен търг с явно наддаване.

–           1 имот в местността „Малкия друм“,  на стойност –    3 400,00 лв.

 

Забележка: Посочените суми на имотите са с цена, определена от Общински съвет, като начална пазарна тръжна цена.

 

 

 

Свързани статии