В Хисаря се провежда „Имало едно време в Европа“

В периода 21-28 юли в град Хисаря се провежда международен младежки обмен под наслов „Имало едно време в Европа“, по програма „Еразъм+“ на ЕС.

Основна цел на проекта е, младите хора, под игрова форма, да овладеят социални модели, чрез които да се достигне до междукултурен диалог, толерантност и социално включване на младите хора. Разиграването на традиционни фолклорни игри ще улесни възприемането на идейно-естетическия им свят, съхранил родовата памет на народите от Балканите през вековете. Останалите цели, които участниците в проекта, искат да постигнат, са:

  • Запознаване с традиционните игри на Румъния, Сърбия, Северна Македония и България.
  • Насърчаване активно младежко участие към дейности насочени към съхранение на културното наследство.
  • Намаляване на отрицателното въздействие на информационните технологии върху развитието на младите хора.
  • Създаване на трайни взаимоотношения между младежите от четирите държави, чрез заимстване на добри практики, знания и опит от партньорските организации.
  • Популяризираме възможностите на Програма „Еразъм+“ за разширяване на образователния процес у младото поколение.

Съществен елемент от влиянието на проекта е факта, че младежки организации от четири европейски държави ще представят традиционните игри на своите народи и ще дискутират възможностите за тяхното по-широко приложение в живота на съвременната младеж. По време на занятията ще се дискутират европейските тенденции при използването на игрите, както и степента на тяхното развитие в различните общности. Чрез реализацията на този младежки обмен ще се даде международна видимост на балканската идентичност като цяло, и в същото време ще се подчертае разнообразието, споделената история и богатата култура, които правят Европа такава, каквато е днес.

 

Свързани статии