Супер новина: Държавата дава два милиона и половина за ВиК системи в Карлово

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., осигури безвъзмездна финансова помощ  за изпълнение на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи“ в Карлово на стойност  2 500 000 лева.

През 2020 – 2021 година по проекта се предвижда реконструкция на водопроводната мрежа в Карлово. Включени са водопроводни клонове с обща дължина 6 километра и 384 метра:

  1. Реконструкция на довеждащ напорен водопровод от помпена станция „Дъбене 2“ до Карлово – 1 016 метра;
  2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с дължина 5 368 метра, която включва:
  • Вътрешен водопровод по ул. „Дъбенско шосе“
  • Вътрешен водопровод по ул. „Юмрукчал“
  • Вътрешен водопровод по ул. „Парчевич“
  • Вътрешен водопровод по ул. „Опълченска“
  • Вътрешен водопровод по ул. „Криволак“
  • Вътрешен водопровод по ул. „Хан Крум“
  • Вътрешен водопровод по ул. „Земеделска“

 

Свързани статии