Сдружението в Куртово стартира нов проект

Сдружение „Млади, активни, креативни“, село Куртово стартира проект „Стъпка напред!“, финансово подкрепен от Българския фонд за жените. Проектът е насочен към млади момичета в неравностойно положение от географски, социален и икономически характер. Целта на проекта е да се повишат знанията, уменията и компетенциите  на 20 момичета на възраст между 16 и 25 години за изготвяне на CV и мотивационно писмо, поведение на  интервю за работа и възможностите за заетост чрез предприемачество и развитие на собствен бизнес. По време на целия проект ще се обръща внимание и ще се набляга на теми като: принципите на равнопоставеност, равно заплащане,  правата на жените, борба с дискриминацията по пол. Ще бъдат насърчавани обучаваните момичета да мислят за себе си като за самостоятелна личност, заслужаваща уважение, а не като за домакиня, чистачка, майка, на която вменените задължения са да се грижи за дома и децата. Насърчавайки младите момичета да работят, да печелят и да са икономически независими ще ги извади от позицията на подчиненост.

В момента се провежда анкета за проучване на нагласите на младите момичета от община Карлово относно настройката им за реализиране на пазара на труда, доколко са конкурентно способни с притежаваните от тях образование, знания и умения, от какъв тип обучения имат нужда, за да бъдат успешни кандидати за работа. Паралелно с анкета се прави и подбор на момичета, които ще бъдат включени в двудневно обучение за повишаване на личностни умения и компетенции и насърчаване на предприемаческото мислене, което ще се проведе на 16 и 17 ноември. Приоритет ще се даде на момичета под 18 години, които са застрашени от отпадане от училище, момичета в неравностойно положение от етнически, социален, икономически и географски характер, живеещи в малки населени места. За да се насърчи предприемаческия дух, участничките ще бъдат запознати с добри практики на млади жени -предприемачи с успешен бизнес и с основните стъпки, които трябва да предприемат, за да започнат успешен Start up. По време на обучението ще бъдат поканени успели ромски жени, които да вдъхнат увереност на момичетата, че не е важно къде си роден, а желанието да бъдеш различен и да излезеш от „кутията на стереотипите“.

Проектът ще продължи със срещи на преминалите обучението момичетата с местни работодатели, обявили свободни работни места, за да представят на участниците какви качества и умения търсят в бъдещите си служители и работници и посещение на Бизнес център гр. Карлово, където могат да продължат да повишават своите умения и компетенции.

 

 

 

 

 

Свързани статии