Само в ПБ Новинар: Кооперацията в Сопот си взима от общината апетитни имоти за милиони

Община Сопот е осъдена да върне във владение два имота на местната кооперация „Наркооп“, става ясно от изпълнителния лист, издаде от Окръжен съд Пловдив. Общината владее имота като свой от 2004 г. От събраните по делото доказателства става ясно, че от РПК Наркооп Сопот  многократно са  отправяли молби до Община Сопот  за деактуване на имота.  Община Сопот,  представлявана от Веселин Личев като кмет  до месец ноември 2015 г. се е противопоставяла и е съумяла да запази апетитните имоти, които са в регулация и са на висока парична стойност.

От 2016 г. кооперацията води дела за собственост. Става въпрос за сградата на бившия ресторант „Комфорт“ и за друг имот до него. Обектите първоначално са били притежание на  община Карлово, но при обособяването на Сопот като община, тя ги придобива.

Кооперацията твърди, че е собственик на двата обекта още от 1961 година и успява да го докаже чрез множество свидетели. Съдът се е произнесъл в полза на „Наркооп“ и е издал изпълнителен лист. Делото за връщане на собствеността е заведено от бившия председател на „Наркооп“ Дамян Дамянов.

Съгласно Решение № 66 от 10.01.2019 год.  община Сопот вече  е длъжна да предаде сграда за обществено хранене, сграда за търговия, както и на прилежащия терен към гореописаните сгради, с площ от 802 кв. м. на „ПК“ Наркооп, гр. Сопот, пише в изпълнителния лист.

Свързани статии