Родолюбец от Отец Паисиево с предложение до карловския кмет да се въведе задължително краезнание в училищата

ДО
Г-н д-р Емил Кабаиванов
Кмет на гр. КАРЛОВО

Уважаеми г-н Кабаиванов,

Изказвам своята благодарност към Община Карлово и Историческия Музей на град Карлово, за проявения интерес, и представяне на моята книга
„Родна стряха Кочмаларе“ село Отец Паисиево, бивша Карловска околия, пред карловското общество.
Направих един опит да събера всичко, което съм намерил писано за селото в една книжка, с цел да събудя искрата на родолюбието в младото поколение и успях. Младото ни поколение е жадно за история на родния си край. Много млади хора идват при мен и ме разпитват: Вярно ли е това, че от селото ни има двама гарибалдийци, двама четници в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, убити от турците, двама Ботеви четници, останали живи и които умират единият през 1912 год., другият през 1915 год., вярно ли е едикакво си и т.н. Затова имам едно предложение, препоръка към Вас, по-горе стоящите: В училищата, задължително да се въведе един час по краезнание, история на родното място, а лекциите да се подготвят и изнасят от учителите по история. Може във вид на беседа. Защото това е по-интересно и възпитателно отколкото другата история. Наш дълг е на всички да възпитаваме поколенията ни на родолюбие. Защото България без родолюбив народ е загубена, започват да се появяват такива симптоми. Дано не съм прав.
Извинявам се, че Ви занимавам с моите разбирания, но аз съм длъжен, като гражданин на майка България да взема отношение по тези въпроси. Нека
помислим всички заедно по тях.

С уважение и поздравления към Вас,

Стойко Загорчев
с. Отец Паисиево

Свързани статии