Представители от Карловско на международна конференция за 150-годишнината на БАН

Фолклорните групи към читалищата в град Баня и село Войнягово ще вземат участие в концерт, съпътстващ Международната научна конференция на тема „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“. Конференцията ще се проведе на 17 и 18 октомври 2019 г. в големия салон на БАН под патронажа на Председателя на академията акад. Юлиян Ревалски.

Форумът е централно научно събитие, посветено на 150-годишнината на БАН. Организира се съвместно с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, а от страна на БАН е ангажиран Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей. Заедно с групите от Карловско, изпълнения ще представят Бистришките баби, вписани в световния регистър на нематериалното културно наследство на човечеството, учениците на гайдаря Костадин Илчев от Смолян и тамбуриста Салих Буковян от с. Брезница, Благоевградско.

През 2010 г. групата за изворен фолклор при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1914 г.“ – Баня е вписана в националната представителна листа на елементи на НКН. В международната научна конференция ще участва хореографът на ансамбъл „Розова долина“ Мирослав Василев, докторант в ИЕФЕМ – БАН, и преподавател в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Карлово.

Неговият доклад „Живо наследство: Танцовата традиция в Карловско“ ще представи системата от традиционни танцови практики в един микрорегион, която се отличава със своята старинност и съхраненост. Изследването ще разгледа ролята при вписването на елемента „Баненски Лазар“ в Националната система „Живи човешки съкровища – България“ и други жизнени форми на обредното и празничното танцуване в Карловско. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в специално издание.

Снимка: Георги Стоянов

Свързани статии