Първо място за карловката Надежда Станулова на международен конкурс по творческо писане

В навечерието на Великденските празници бяха обявени резултатите от международния конкурс за есе на славянски език по избор на тема „Пролетните народни традиции у славяните“, организиран от Центъра по българистика с Лекторат по български език, литература и култура на МОН – София и Студентското дружество „Св. св. Кирил и Методий“ в Мелитополския университет „Богдан Хмелницки“ – Украйна. Защитата на есетата се състоя по време на научно-практически семинар по темата в Българския кабинет в Университета.

Журито в състав доц. д-р Сергей Пачев, д-р Красимира Колева и маг. Наталия Василенко отличи най-добрите текстове в четири категории участници: магистри, бакалаври, лицеисти и ученици. Първи награда при магистрите спечели карловката Надежда Станулова от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Целта на конкурса е да се опознаят традициите и обичаите на славянските народи, живеещи в мултикултурна среда – актуална тема във все повече глобализиращия се свят. Народите – повече близки, отколкото далечни, обединени от универсалните ценности.

Свързани статии