Община Стрелча предприема спешни мерки за предодвратяване на разпространението на африканска чума по свинете

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната и необходимостта от предприемане на превантивни мерки за ограничаване на разпространението на силно заразната африканска чума по свинете в област Пазарджик, Общинската епизоотична комисия в Стрелча проведе заседание на 31.07.2019 г., на което разгледа указаните от министъра на земеделието, храните и горите и областния управител спешни действия, които следва да се предприемат и уведомява гражданите:

1.За предотвратяване на разпространението на вируса всички стопани, отглеждащи свине в обекти тип ”заден двор”, попадащи в 20 километрова карантинна зона около промишлените ферми за отглеждане на свине в областта, а именно – селата Дюлево, Свобода, Смилец и Блатница, в срок до 02 август 2019 г. трябва да преустановят отглеждането им. След преглед от ветеринар, същите могат да заколят животните и да консервират месото за лична консумация чрез термична обработка.

2. След изтичане на гореописания срок компетентния орган – Областна дирекция безопасност на храните /ОДБХ/ ще пристъпи към умъртвяване на животните.

3. При нерегламентиран превоз на животни ще бъдат налагани санкции от служители на МВР и ОДБХ.

4. Да не се транспортират извън границите на населеното място продукти от домашно заклани свине, непреминали термична обработка.

5. На стопаните от Стрелча, която към момента не попада в контактната карантинна зона, комисията препоръчва превантивно да спазят гореуказаните мерки.

Свързани статии