Община Карлово се включи в националната кампания „Да изчистим България заедно“

Всички дирекции и звена в общинска администрация Карлово за поредна година се включиха в националната кампания „Да изчистим България заедно”.
В продължение на три часа служителите събираха отпадъци в зони за отдих, паркове, районите на училища и детски градини, кръгови кръстовища.

Екипът на дирекция „Административно, информационно и правно обслужване” почисти района около ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Детска градина „Гина Кунчева”; дирекция „Финансово-стопански дейности и общинска собственост” отстрани нерегламентираните замърсявания около източното кръгово кръстовище за Бургас, парка по бул. „Освобождение на кръстовището на улици „Република” и „Меден дол” и ДГ „Зорница”, а дирекция „Хуманитарни и социални дейности” – района на СУ „Васил Левски”, комплекс „Старинно Карлово” и парк „Иван Богоров”. Служителите на звено „Инспекторат” почистиха районите около ОУ „Райно Попович”, ДГ „Слънце” и зелени площи по бул. „Освобождение”; отделите „Правно и нормативно обслужване и обществени поръчки”, „Планиране и разработка на проекти и програми” и звено „Вътрешен одит” – квартал „Петър Димков”, около СУ „Христо Проданов” и ДГ „Първи юни”. Служителите на отделите по устройство на територията, строителство, кадастър, регулация инвестиционни проекти и контрол – парк „Водопад” /от механа „Водопада” по поречието на Стара река до Арапския мост и около „ДГ „Васил Левски”, а отдел „Екология” почисти местността „Беш бунар”.

Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда, и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план. Емблематичната кампания отрежда водещо място на България сред страните с най-добри доброволчески практики в грижата за околната среда в света.

Свързани статии