Новина: Карлово с рекорден бюджет от над 60 милиона лева/ВИДЕО/

На редовно заседание на Общински съвет Карлово старейшините, след редица препирни и изказвания, приеха бюджета за 2019 г. Той беше предложен от кмета д-р Емил Кабаиванов и до момента е най-високата финансова рамка, която е гласувана за подбалканската община. За сравнение миналогодишният бюджет беше с 4 милиона лева по-малко. Общата стойност на бюджета е 60 932 255 лв., от които 23 644 441 лв. са средства по Оперативни програми, за финансиране на проекти спечелени от общината. Приходната част на бюджета е в размер на 37 287 814 лв., което е с 4 мил. лв. повече спрямо 2018 г.

„Бюджетът е реален и с него целим да увеличим местната събираемост на приходите с 5%, както и събиране на несъбрани до момента приходи“, каза кметът на общината при представяне на Бюджет 2019.

Други точки от дневния ред, които Общинския съвет прие са за: предоставяне на временен безлихвен заем за финансиране на Проект BG05M9OPO01-1.010-0001 „Обучения и заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“; отпускане на средства за издаване на книгата на проф. Иван Унджиев „Карлово. История на града до Освобождението“ в тираж 1500 броя. Приет бе Общински план за младежта в община Карлово за 2019 година.

Свързани статии