На вниманието на собственици на МПС от Пловдивска област

Във връзка с възникнали въпроси, свързани с екологичната категоризация на МПС, уточняваме, че тази категоризация не се определя от Пътна полиция.

Конкретни стъпки за собствениците на автомобили, които желаят да получат или променят категоризацията на МПС:

– На място в представителството на производителя на дадената марка автомобил се издава удостоверителен документ, в който за конкретното МПС, с изрично упоменати номер на рама и двигател, се посочва притежаваната еврокатегория.

– С така получения документ водачът представя автомобила за идентификация в сектор “Пътна полиция” – Пловдив, на базата на тази процедура за автомобила се издават нови регистрационни талони – част І и част ІІ.

Свързани статии