МВР: Близо 200 хиляди души в областта трябва да сменят личните си документи

Според статистиката на Дирекция “Български документи за самоличност” към МВР, през 2020 г. изтича срокът на 87 292 лични карти, 52 650 паспорта и 55 622 свидетелства за правоуправление на граждани с постоянна адресна регистрация на територията на Пловдивска област. С тези данни областната дирекция на МВР се очертава като най-натоварената след СДВР по отношение на очаквания увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи /БЛД/.

С оглед избягване на значителни опашки и напрежение пред гишетата на звената “Български документи за самоличност” през идната година, както и за цялостното улеснение на административното обслужване по това направление, от ръководството на ОДМВР – Пловдив е създадена необходимата организация и предприети комплекс от мерки.

В тази връзка призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите си и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна.

Напомняме и за действащата мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Пловдив могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт за обикновена услуга (до 30 дни) във всяко едно звено “Български документи за самоличност” на областната дирекция на МВР. Службите се намират в шестте районни управления в Пловдив и районните управления в Асеновград, Карлово, Първомай, Раковски, Стамболийски, Труд и Хисаря.

Със същия срок там могат да бъдат подмени и свидетелства за правоуправление на МПС, на които изтича валидността, а в останалите случаи – в сградата на сектор “Пътна полиция” на ул. “Напредък” № 2. В шестте районни управления в Пловдив е въведена и бърза услуга /до 3 работни дни/ за издаване на лични карти и паспорти, а в сектор “Български документи за самоличност” на ул. “Волга” № 70 продължават да се приемат и експресни документи /до 8 работни часа/. Готовите лични документи се получават в същото звено БДС на ОДМВР – Пловдив, където е подадено заявлението.

Също така всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт и чрез през портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.

ОДМВР – Пловдив е в готовност да осъществи и прием на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Свързани статии