Младежи от Карлово на обучение и обмяна на опит в Чавдар

В община Чавдар се проведе обучение на младежите доброволци към МКБППМН – Карлово и Младежки информационен център на тема „Организаторски и лидерски умения и работа в екип“. То бе организирано от МКБППМН – Карлово със съдействието на г-жа Радка Георгиева – Секретар на МКБППМН в община Чавдар. Предоставена ни бе и залата на Младежкия клуб в с. Чавдар, където се проведе и обучението.

24 доброволци се обучиха да планират и организират инициативи. Под ръководството на Цветина Захарлиева те работиха по групи за планиране на еко инициативи, спортни мероприятия, благотворителни акции и превантивни дейности.

Дадоха предложения и идеи за бъдещи инициативи, и разнообразяване на младежките дейности в община Карлово. Една от целите бе и сплотяване на активните доброволци за съвместно планиране на младежки изяви.

В края на обучението г-жа Нели Минчева – Секретар на МКБППМН връчи сертификати на участниците.

Младежите посетиха Интерактивен фолклорен център – с. Чавдар и Археологически парк „Тополница“. Забавляваха се на Спортно – туристическа атракция „Въжеландия“.

МКБППМН – Карлово благодари на МКБППМН – община Чавдар за съдействието и реализирането на еднодневното обучение.

Източник: МКБППМН – Карлово

Свързани статии