МИГ Хисаря провежда двудневно обучение/ВИДЕО/

Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ провежда на 13 и 14 юни 2019 г. от 9.30 ч. двудневно обучение на тема: „Обучение на екипа и външни оценители за оценка на проектни предложения“.

В обучението участват служителите от екипа на МИГ, членове на Управителния съвет и оценители от състава на Общото събрание.
Представители на читалищата, неправителствените организации и бизнеса също проявиха интерес към застъпените в програмата теми.
С най-голямо внимание бяха изслушани презентациите, свързани с работа в ИСУН, разработване и оценяване на проектни предложения.

Свързани статии