МИГ Хисаря проведе двудневно обучение

Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ проведе на 9 и 10 май 2019 г. двудневно обучение на тема „Популяризиране на възможностите за кандидатстване по мерки от СВОМР, предхождащи приемите“

В рамките на двата дни бяха разгледани възможностите за кандидатстване с разработени проекти към Стратегията на МИГ Хисаря.
Присъстващите бяха запознати с Индикативния график за прием на проекти през 2019 г.
Обсъдени бяха възможностите за кандидатстване по различините оперативни програми от страна на фирми, читалища, неправителствени организации и учебни заведения.

Участниците в обучението получиха допълнителна информация по отношение на подготовката на проектните предложения, сроковете и процедурите по отношение на тяхната оценка и реализация.

Свързани статии