МИГ Хисаря: До 3 месеца ще имаме реално сключени договори за изпълнение на проекти/ВИДЕО/

Имаме изпратени оценителни доклади по 2 от процедурите към Държавен фонд „Земеделие“. Очакваме тяхното потвърждаване, след което да се сключат договори с кандидатите. Към момента са осъществени 6 приема по мерки от стратегията на МИГ Хисаря, като две от мерките са по два приема-мярка 3-Инвестиции в неземеделски дейности и мярка 6-Инвестиции в развитие на малка по размери инфраструктура. Това казаха в интервю за ПБ Новинар председателят и изпълнителният директор на МИГ Хисаря Мария Мустакова и Лазар Лазаров.

До два-три месеца ще имаме първите реално сключени договори за изпълнение на проекти и усвояване на част от 7-те милиона лева на МИГ Хисаря. Към настоящия момент са подадени 26 проектни предложения, като 6 от ткях са в публичния сектор-това са обществени проекти, и 20 са от частен характер. Активността на земеделските производители по време на кандидатстване беше особено голяма, каза още Лазар Лазаров. До дни започва отварянето на покани за прием на проекти по мерки от останалите 4 оперативни програми. Още, вижте в интервюто на ПБ Новинар…

Свързани статии