Местната власт в Карлово работи по проект за ПУП на имоти в Соколица

Община Карлово работи по проект за Подробен устройствен план /ПУП/ на имоти в Соколица, за които е заявено желание за закупуване. Кметът на общината д-р Емил Кабаиванов, инициирал актуването на терените, възложи на проектанти изработване на проект за ПУП. В момента за имотите тече съгласувателна процедура с Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив. Предстои издаване на удостоверение и Акт за категоризация, съответно – от Напоителни системи и Областна дирекция „Земеделие”.

Очаква се също становището на Регионалната здравна инспекция. Това поясни секретарят на администрацията Стефан Стефанов по време на открита планирана приемна в селото – в отговор на въпроси за незаконни постройки извън регулацията на Соколица.

Стефан Стефанов съобщи, че в проекта за основен ремонт на пътя Карлово – Марино поле – Ведраре ще бъде включен и участъкът, водещ до Соколица.

Специалисти от общинската администрация обсъдиха с кмета на Соколица Ненко Ненков въпроси, свързани с организираното сметосъбиране и подмяна на съдовете за отпадъци.

Свързани статии