Мариана Обретенова: Ловът на вещици няма да събере пари за изборите и сакнциите на Николай Новаков

Преди дни заместник кмета на община Сопот – Николай Новаков поиска да запорира частните имоти на частен съдебен изпълнител – Мариана Обретенова. Мотивът на Новаков е, че Обретенова, според него, дължи над милион и 600 хиляди лева на община Сопот, защото делото за пречиствателната станция било неправомерно водено.

ПБ Новинар потърси за коментар ЧСИ Обретенова. Публикуваме нейното изказване във медията ни без редакторска намеса:

От медиите научих за действията на община Сопот срещу мен.

Всеки има право да предявява всякакви искове.

Съдът е този, който решава.

Фактите:

Делото е образувано при колега ЧСИ в София и е прехвърлено при мен по подсъдност. Обжалвана е правосубектността на взискателя пред другия ЧСИ, т.е. може ли взискателят да бъде дружество по ЗЗД- съдът е потвърдил, че може при първото обжалване.

В моя архив е от 2013 г. Към настоящия момент е прекратено и архивирано.

Страните имат приложено споразумение, нотариално заверено, че нямат никакви претенции по тези изпълнителни листове и се считат за удовлетворени.

Кметът Дойнов лично се е подписал.

Под никакви финансови претенции по листове се разбира:

Нямат претенции за други суми, нямат претенции за разноски, нямат претенции, затова кой, какво е платил досега, включая адвокатски хонорари и такси по изпълнителното дело при мен и колегата от София, но това не се поменава от сега управляващите. Вероятно, моето име им звучи интересно в тези си искания. Новаков и Дойнов са забравили, често им се случва, какво са казали и какво са подписали.

За да се разясни на обществото, с какво точно съм нанесла вреди, по твърденията на Новаков, следва да се вземе предвид, че „вредите” се дължат на взискателя. Общината е трябвало да ги плати за пречиствателната станция. Аз не съм подписвала договорите между страните, за да ощетявам Общината, напротив, събрала съм сумата, която им е задължение по лист. Никъде в никое съдебно решение няма обезсилване на лист! Нека да се знае това! В никое съдебно решение съдът не е намалил дълга по листа, нито го е отменил, той си стои.

Споразумението, забележете, СПАСИ Общината от заплащането на остатъка по листа.

Проследявайки действията на Новаков, обръщението „Господин“ към него, предполага образ на мъж притежаващ нужните за това качества, каквито са чужди тук.

През годините, неговите действия водят само до един извод:

Когато идват избори, когато има възможност да бъде под светлината на прожекторите – той не пропуска изява, дори да е на гърба на определен човек. Припомням, че Новаков демонстративно купи стола на кмета на Общината, когато се извършваше публичната продан. Тогава беше от другата страна на входа на общината.

За мен, действията на община Сопот са действия на Новаков. Действия, нечистоплътни и на всяка цена, да има виновен, да има шум около неговите „опити и грижа“ да спаси Общината. Тя е мястото, от където той има трибуна за изява, и място, където може да се случват нещата „под масата“. Заставам зад думите си, защото лично той ми е предлагал да „направя нещо по делото и двамата да оправим нещата като пренебрегна взискателя“, какво е имал предвид само той си знае.

Вероятно, моята независимост е породила жаждата „да си го върне“ на ЧСИ Обретенова. Но в настоящия случай, той иска имуществото ми като физическо лице, говори с ирония и ехидност за него. Доходите ми не са скрити. Данъците, които плащам също. Моята професия е подложена на контрол от редица институции и ведомства, но в обществото е наложена неприязън към институцията, която представлявам. Но когато си събираш дълговете, няма друг орган в България, който да изпълнява съдебни решения, освен съдебният изпълнител.

Интересно, защо Новаков се е ровил в личното ми имущество, а не това, което имам за упражняване на дейността ЧСИ ?!

Забелязала съм, че му случва често да е в това състояние на обърканост по правни въпроси. Именно това му поведение на евтин пиар развявайки моето имущество, говори много за истинските му подбуди по иска.

Не е тайна, че винаги е искал да заеме кметския стол, дори да си го „купи”, както направи преди време.

Ако иска да си финансира предизборната си кампания, може да попита, а не да ме използва, да му „измия” грешките.

До мен достигна информация, че в сегашния мандат, Новаков и Дойнов са допуснали да бъде глобена общината с 1 491 805.99 лв, главница, и 485 147.10 , начислени лихви от май 2018г. – наложена финансова санкция от управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“.

Добре би било, да бъде показано това решение на съда на гражданите.

Да не се заблуждава общественото мнение с мен в качеството ми на длъжностно лице. Да прецизира сипането на неверни клевети и да обсъжда социалния ми статус. Доколкото си спомням, не съм имала отношения с Общината като Мариана Обретенова, а само в качеството ми на ЧСИ.

Новаков се опитва да използва тактика в психологията:

Отклоняваш вниманието от основния проблем, именно разходите, които са направени от общината под компетентното ръководство на Новаков и Дойнов, да не излязат на показ, като насочваш вниманието към друг субект, който да звучи правоподобно.

Ретроспективно, същото това ръководство направи отново безумни разходи свързани с искове и обжалвания на мои действия, като плати космически адвокатски хонорари и държавни такси, запорирайки собствените си пари по изпълнителното дело с обезпечителна заповед. Действия, стил – „Да се смееш ли, да плачеш ли“.

После, не пропусна да заблуждава гражданите на Сопот, че аз не им превеждам парите, разчитайки, че хората му се доверяват и не разбират изпълнителното дело.
„О времена, о нрави“ е казал Цицерон.

Идва ми да цитирам всички класици на българската възрожденска литература, но фаворит ми е Алеко Константинов, за това да си наложиш запор на собствените средства ми изплува един цитат от книгата „Бай Ганьо”:

„- Чухте ли новината? – извика Марк Аврелий, щом отвори вратата и се втурна запъхтян в стаята. – Каква новина? – обадихме се всички. – Бай Ганьо се върнал от Европа! – Не може да бъде! – Как „не може да бъде“ бе, господа, аз го видях, говорих с него… Първата му дума… ха-ха-ха!… Първата му дума: оплес… ха-ха-ха!… Оплескахме я, кай, ний нея… ха-ха-ха…”
Та, в тази поредна „битка“ с „лошия ЧСИ“, община Сопот ще трябва да заплати отново адвокатски хонорари на наетия си адвокат, държавните такси, а кой знае, може и собствените си имоти да възбрани- коментар от опит.

Вероятно, има много излишни средства за такива разходи в Общината.

Хубаво би било, когато си решил да използваш някой за предизборна кампания, като сипеш кал, без да познаваш правната материя, както прави Новаков с мен, да не забравяш, че имаш история на своите грешки, преди това, и да обясниш на гражданите, които искаш да те подкрепят и да ти дадат най-накрая така лелеяният кметски стол:

От къде взе парите за адвокатски хонорари, които на фона на таксите по делото са в огромни размери, и защо си натрупал дълг от финансова санкция?!
Прави впечетление, че говоря основно за Новаков, това не е случайно.

Деян Дойнов никога не участвал пряко – словесно във всички разговори и действия, които съм водила. Може да звучи несериозно, но е факт, не познавам тембъра на гласа му, нито изразните средства, с които си служи.

Гласът на община Сопот е бил Новаков.

Новаков има фирма за закуски.

Представя се добре в бизнеса на теста. Пожелавам му, да продължи бизнеса си със същия жар, с който брани натрупаните грешки през времето на ръководството си и да не забравя, че дългове лесно се трупат, жертви да ги изплатят винаги се намират, част от играта „Лов на вещици”, но да правиш банички е изкуство.
Мястото му е там.

Моето изявление е с ясното съзнание,че ръководството на Общината ще отвърне с всички позволени и непозволени средства, но предпочитам истината, не боравя с техните похвати.

Свързани статии