Конфликт на интереси може да остави Калофер без кмет

Кметът на Калофер бе уличен в конфликт на интереси след проверка по сигнал на КПУКИ. Решението на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси бе публикувано на сайта на комисията. Сигналът срещу Стоянов е за това, че е назначил във финансовия отдел на кметството брата на съпругата си. Назначението е било по заместване, поради ползване на отпуск по майчинство от страна на служителка.

Интерес буди обстоятелството, че шуреят на кмета е подал заявление за назначаване още преди служителката да освободи длъжността, което според КПУКИ означава, че той е получил предварително информация за освобождаването на работното място и възможността за заемането му по заместване. За капак кметът, който се оправдал, че искал да вземе на работа свой съгражданин, вместо да му пратят общинар от някой друг край на страната, не е подал декларация, в която да извести за роднинското назначение.

Румен Стоянов се оказа и единственият представител на местната власт, който през 2017 г. бе уличен в нарушение от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. През 2017-та година КПУКИ е взела решения по 26 казуса, засягащи кметове, заместниците им, общински съветници и кметски наместници, като единственият “спипан” е именно Стоянов. Стоянов обжалва решението, но то бе потвърдено от Софийски административен съд.

Според закона конфликт на интереси може да има, ако са налице три предпоставки:

1. Имаме лице, което заема публична длъжност по смисъла на чл. 3 от ЗПУКИ;

2. Доказан частен интерес на това лице;

3. Възможност този частен интерес до повлияе на безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията на лицето. По подадена жалба срещу кмета на Калофер през декември 2016г., тогавашната КПУКИ извършва проверка. Изискани са необходимите документи, самият Стоянов е извикан за обяснение пред комисията. С оглед на събраните документи и в изпълнение на Закона на 27.04.2017г. ЗПУКИ излиза с решение № РС-222-16.029.

От текста на решението недвусмислено става ясно, че Комисията установява конфликт на интереси в действията на Румен Стоянов. Става дума за това, че в качеството си на длъжностно лице, кмет на Калофер, Стоянов назначава шурея си на длъжността “старши специалист финансови дейности” в администрацията на кметството.

Освен явният конфликт на интереси, описан в закона, шуреят не е отговарял и на условията за заемане на длъжността – 10 години професионален стаж. В законният 14-дневен срок Стоянов обжалва решението на КПУКИ пред Административен съд София. С решение № 5427 от 19.09.2017г. софийските магистрати отхвърлят жалбата на Стоянов, с което препотвърждават конфликта на интереси на калоферския кмет установен от КПУКИ.

Сагата не свършва до тук. Румен Стоянов подава касационна жалба до ВАС, с която обжалва решението на Административен съд-София. Жалбата му е разгледана на 11.02.2019г. Ако върховните административни съдии потвърдят решението на своите колеги от Софийски административен съд, напълно възможно е Румен Стоянов да бъде отстранен от длъжността кмет, съгласно чл.42, ал. 2, т.11 от ЗМСМА. Юристи са категорични, че в тази си част законът е императивен и при установен конфликт на интереси следва отстраняване./Източник: Rnews.bg

Свързани статии