Ето какво решиха старейшините в Хисар/ВИДЕО/

Върнатото решение от областния управител, което касае местните данъци и такси, беше преразгледано вчера от съветниците в Хисар. Юридическите и физическите лица и едноличните търговци, осъществяващи стопанска дейност в нежилищни имоти, предприятия с разкрити работни места, стартирали дейност сред 1 януари 2013 година, които се намират извън град Хисар, заплащат такса битови отпадъци в размер на една пета. Това преразгледаха и решиха старейшините.

Мотивът за решението е, че гореизброените генерират значително по-малък брой битови отпадъци и осигуряват работни места на територията на общината. На решението остро реагираха Гатьо Султанов и инж. Вълко Макавеев, защото според тях така се ощетява финансово местната хазна и решението е незаконосъобразно. Отношение взе и юриста на общината-адвокат Царев, който обясни, че докладната е трябва да бъде въведена в законосъобразен вид, като се добавят определени точки от Закона за местните данъци и такси. В крайна сметка докладната, която е разработена съвместно с експерти от Областната администрация, беше преразгледана и приета.

Прие се годишната програма на общината за управление разпореждане с общинска собственост за 2019 година. Престои баня Русалка, Момина баня и Банчето в кв. Миромир да бъдат отдадени под наем, решиха старейшините. Кметът инж. Пенка Дойкова отчете събраните през миналата година приходи от туристическия данък. Те са на стойност малко над 155 хиляди лева. Кметът предложи на ОбС Хисар план-сметката за туристическия данък за 2019 г, чиято прогнозна стойност е 192 хиляди лева.

Дойкова отчете също и календара на културните събития за миналата година. От заложени 72 хиляди лева са усвоени 60 хиляди, 12 хиляди не са похарчени. Старейшините ще разглежда на допълнителна сесия културния календар за 2019 години. Това стана по предложение на постоянната комисия, предстои да се проведе широка среща с читалище, кметове и сдружения за дискутиране и обсъждане на културния календар и финансовия ресурс по него. Срещата ще се проведе в петък от 16 часа в залата на общинския съвет.

Прие се отчета за спортния календар за миналата година, както и проекто-бюджета за настоящата година. През 2018 година са били заложени 18 300 лева, но на спортните клубове са били предоставени само около 7 хиляди лева. Това предизвика дискусия и въпроси защо за настоящата години са заложени още по-големи суми при положение, че миналогодишните се са били усвоени.

Кметът запозна местния парламент със ситуацията за градския минерален плаж. Там има бизнесмен, който е спечелил търга, но друг участник в надпреварата обжалва решението и ситуацията продължава да е патова. Дали това лято плажът ще бъде отворен, няма яснота.

Проекто-бюджетът за 2019 г беше отложен заради редица питания и въпроси от страна на Комисията по финанси и заради неприетата културна програма.

Свързани статии