Ето какви спешни мерки предприема местната власт в Карлово за превенция на африканската чума по свинете

На 26.07.2019 г. в гр. Карлово се проведе информационна среща с лектори от Българска агенция за безопасност на храните.
На срещата присъстваха: д-р Атанасова – главен инспектор БАБХ, д-р Джамбов – главен инспектор БАБХ, кметове на населени места от община Карлово и граждани.
Д-р Атанасова запозна присъстващите със симптомите на болестта Африканска чума по свинете /АЧС/, начините за предаване, епидемиология, източници на вируса, проявление, диагностика и начините за превенция и контрол.
Кметовете на населените места изказаха безпокойство от проблема с трудното идентифициране на животните.
Лекторите информираха присъстващите за следното:
Опасността от заболяването, мерки за биосигорност, риска и начините за разпространение на болестта;
. Незабавно да се информира на официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, изменение от нормалния вид на вътрешни органи при първична обработка на отстреляни диви свине;
Предоставяне на проби от диви свине. След първична обработка на отстреляна дива свиня, да се извърши обезвреждане чрез загробване или изгаряне на кожите, червата и други странични и отпадни продукти;
При констатиране на отклонение в здравословното състояние на свине, или смъртност, да уведомят кмета на населеното място и ОВС Карлово – официален ветеринарен лекар – д-р Атанасова /тел. 0884546200/;

Това е третата среща, която Община Карлово провежда във връзка с болестта Африканска чума по свинете. На 17.07.2019 г. в гр. Карлово се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия, на което се взеха следните решения:
Да бъдат информирани кметовете на населените места от Община Карлово с епизоотичната обстановка и да се разпореди кметовете на населените места, да:
Информират местното население и най-вече лицата отглеждащи свине, за опасността от заболяването, мерки за биосигурност, риска и начините за разпространение на болестта.
Да актуализират списъците на броя и собствениците на домашни свине.
Да направят предложения за терени за обезвреждане на животински продукти и терени за загробване на умрели и принудително убити животни.
Звено “Инспекторат” към Община Карлово да извършва контрол на пазарите на територията на Община Карлово за нерегламентирани продажби на животни и животински продукти. На 18.07.2019 г. се проведе повторно заседание на Общинската епизоотична комисия в разширен състав, на която присъства д-р Камен Янков – Директор на ОДБХ Пловдив.

Свързани статии