159 деца с увреждания са получили подкрепа по проекта на Община Карлово „Да продължим доброто дело“

159 деца с увреждания и риск от изоставане в развитието си са получили подкрепа по проекта на Община Карлово „Да продължим доброто дело“. Това съобщи в предаването „Часът на Карлово” на Радио „Фокус”- Пловдив Цветина Захарлиева, координатор от Социален център „По-добре заедно“. Проектът е бил реализиран от 1 юли 2016 до1 ноември 2018 г. с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Децата са ползвали безплатно услугите на рехабилитатор, логопед, специален педагог и психолог по време на реализацията на проекта в услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подготовка за деца със СОП“. „Много от децата, които посещаваха центъра и бяха със сериозни увреждания после проходиха”, каза Захарлиева. 26 деца в предучилищна възраст са получили допълнителна педагогическа подкрепа от специален педагог. „Ние имахме и лятно училище през последните две година – през юли и август.

По време на тези училища децата са получили допълнителна подготовка с педагог, медиатор и др. Работело се е и със семействата, като родителите са били консултирани и подкрепяни. „Имахме гинеколог и акушер, които работеха с многодетни непълнолетни млади жени”, каза Захарлиева. Услугите са били комплексни и напълно безплатни както за децата, така и за семействата.

Постигнатият резултат са 1500 обхванати деца и ангажирани 24 специалисти. В услугите „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Формиране и развитие на родителски учения“ са били обхванати над 500 родители с консултации за правилно отглеждане и хранене на децата, семейно планиране, кампании за превенция на ранните бракове сред младите момичета от ромската общност, предоставени юридически консултации относно социално-осигурителното, здравно и семейно законодателство.

„В летните училища към центъра през 2017 и 2018 година 60 деца в предучилищна възраст са получили допълнителна педагогическа подкрепа за равен старт в училище.
Имало е мобилни екипи, които са посещавали семейства с деца в риск от недохранване. Правени са били дарения от дрехи и обувки“, разказа още Цветина Цахарлиева.

„Надяваме се доброто дело по проекта да продължии след приключването на проекта и с новия закон за социалните услуги тези дейности да станат държавно делегирани“, каза Захарлиева. Тя се надява държавата да ги припознае за ранна превенция на уврежданията, да има устойчивост на тези социални услуги, което е облекчение и за родителите на децата с увреждания./Радио Фокус

Свързани статии