Държавата дава по-големи заплати от бизнеса

Средната брутна работна заплата в Пловдивска област за месец март порасна до 1071 лева. Месец февруари е била 1028 лева, сочат данните на териториално статистическо бюро Юг. Новата справка не променя картината – Пловдивско е на седмо място по трудови възнаграждения.

През първото тримесечие на 2019 г. хората, заети в обществения сектор, са се подписвали срещу средно 1126 лева. Частният бизнес пък е давал средно възнаграждение 1019 лева. Така ножицата между администрацията и другите остава голяма – 107 лева, макар именно бизнесът чрез данъците си да осигурява доходите и на чиновниците.

Най-много пари са взели работещите в сектор „създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, което ще рече компаниите за информационни технологии, телекомуникации и издателствата. IT спецовете в Пловдив са се подписвали първото тримесечие средно срещу 2514 лева. Като се знае, че най-добрите получават и два пъти повече. Заплатите тук растат номинално ежемесечно – за справка през през предходното тримесечие са били 2247 лв., или разликата е 267 лева. В топ 3 по доходи влизат също работещите в енергоразпределителните дружества и добивната промишленост. Челната тройка за най-добре заплатените дейности от години си е все една и съща.

На другия полюс обаче остават пловдивчаните, заети в селското стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и транспорт, където според статистиката хората получават брутно месечно възнаграждение между 670 и 780 лева. В тези браншове обаче сивият сектор е най-голям./Вестник Марица/

Свързани статии