Заради дългове: Продават фабрика за олио в Пловдивско за над 1,5 млн. лв.

Частен съдебен изпълнител продава фабриката за олио в Първомай, заедно с прилежащите към нея сгради. Наказателната мярка е наложена заради образувано изпълнително дело срещу „Макри 7“ ЕООД, с едноличен собственик Мариана Кръндарова. Съдебната процедура е предизвикана заради неизплатени дългове към банка и частни фирми.

Върху маслобойната в Първомай има наложени възбрани. Едната ипотека е направена в полза на ОББ /в качеството на универсален правоприемник на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД/ , с размер на обезпеченото вземане от 400000 лв. Втората ипотека също е в полза на ОББ, но за сумата от 1,2 млн. лв.

В полза на частна компания от Пловдивска област, която търгува с препарати за растителна защита, пък е наложен запор на дружествените дялове на фирмата-длъжник, като размерът на запора е за 345155.73 лв. към 12.01.2024 г., пише в запорното съобщение от съда, приложено в ДАКСИ.

Проблемът е, че ЕООД-то е регистрирано само с капитал от 100 лв. Поради тази причина са запорирани дяловете и на другите 5 фирми на Кръндарова. Една от най-богатите от тях по капитал– „КММ ВЗО“ ЕООД – за производство и търговия с енергийни продукти и с регистрация в Стара Загора, е с уставен капитал от 5000 лв. По последни данни за 2021 г. печалбата на дружеството е над 9 млн. лв.

ДАКСИ подсказва още, че друга фирма на Кръндарова – „Крисман“ ООД, също с регистрация в Стара Загора, отдавна е запорирана в полза на фирмата Богородица, като размерът на запора към 2009 г. е за 23194 лв.

Търгът за фабриката за олио ще се проведе в Районния съд в Първомай. Ако се яви купувач, той ще се обяви на 22 март 2024 г./Вестник Марица

Свързани статии