Школски кандидат-шефове: Тестът на конкурса е подигравка, не оценява експертност!

Подигравка. Така кандидати за директорските постове в 17 училища в Пловдивска област окачествиха изпитния тест на първия етап, които се проведе днес. Преобладаващото мнение е, че 50-те задания, които трябваше да се решат за 70 минути, не оценяват експертност и познаване на нормативна база, а се фокусират по-скоро върху личностни качества. Витае и съмнение доколко, формулирани по този начин, въпросите имат само един верен отговор и могат да бъдат оценявани еднозначно.

Още в хода на подготовката на директорските конкурси МОН даде категоричен знак, че този път ще се търсят не просто администратори, а визионери и лидери, които да застанат начело на учебните заведения. Приемайки тази линия, гилдията обаче се оказа неподготвена само няколко въпроса от теста да касаят пряко регламентите в нормативната база в образованието. Те трябваше да отговорят например колко време се пазят видеозаписите от матурите, кой издава документа за придобита първа степен на професионална квалификация за част от професия и кои документи трябва задължително да бъдат качени на сайта на учебното заведение.

Всички останали въпроси бяха от типа „Как бихте постъпили?“, обобщи на излизане временно изпълняващият длъжността директор на пловдивското СУ „Никола Вапцаров“ Стоян Стратиев. Той се бори да стане титуляр в своето училище. Чел цял месец нормативните документи, които бяха изброени при обявяването на конкурсите – общият им брой е към 50. На теста обаче от МОН дали въпроси, които не са свързани с общите положения. Например – как ще постъпи директорът, ако млад учител има затруднения с буен клас – ще говори с преподавателя, ще разговаря с учениците, ще извика на разговор родителите. И трите подхода са правилни и всъщност трябва да се приложат едновременно, смята Стратиев.

На излизане колегите му масово подкрепиха неговата теза, че индивидуалният подход на директора в такива ситуации не се помества в затворен въпрос с избираем отговор и подобни питания са по-подходящи за втория етап на подбора – събеседване на кандидата с комисия, включително по конкретни казуси.

В някои от въпросите кандидат-директорите съзряха и уловки за това доколко коректно биха подходили спрямо колеги. Според Илина Вутова, която кандидатства за шефското място в ОУ „Христо Ботев“ в Крумово, такова е едно от питанията във връзка с Регионалното управление на образованието. Въпросът е, ако на директора му е необходимо становище на експерт за училищен проект и не го получава, а срокът изтича, какво би сторил – ще се обади на експерта, ще разговаря с началника, ще потърси друг познат експерт или ще изчака и ще промени срока.

Повечето въпроси изискваха отговор, който не може да се оценява еднозначно, категорична е и Мария Мустакова. Тя е единственият кандидат, който иска да оглави СУ „Найден Геров“ след скандала от миналата година с фиктивни ученици. Разчита на своите 12 години опит с деца от уязвими групи – 6 г. в ОУ „Димчо Дебелянов“ и още 6 – в ОбУ „Пенчо Славейков“ в „Столипиново“. В последната година Мустакова била извън професията, а в момента е и.д. в училището в Песнопой, след като Сашка Кръстева пое СУ „Найден Геров“ след уволнението на титуляра. От 2016 г. се явявам на директорски конкурси за СУ „Найден Геров“, за първи път виждам такъв изпитен тест, каза тя.

Във въпросника имаше и питане как би постъпил директорът, ако види посърнал учител – би му казал, че това вреди на работата му, би потърсил начин да го подкрепи или не би предприел нищо.

По информация от кандидатите всички 29 са се явили днес на теста в зала с осигурено видеонаблюдение в Националната търговска гимназия в Пловдив. В момента комисията проверява изпитните работи. В нея участват трима представители на РУО-Пловдив, представител на общинската администрация и на Обществените съвети на училищата. Само членовете на Обществените съвети са 17.

Очаква се резултатите да станат ясни до края на деня и кандидатите да бъдат уведомени дали са допуснати до втори етап. Условието е да имат поне 30 точки на първия. Събеседванията ще започнат от 5 март.

На втория етап кандидат-директорите ще представят концепцията си за развитието на училището, за което се борят. Ще решават 2 практически казуса и ще отговарят на въпроси, свързани със спецификите на школото.

Учебните заведения в Пловдивска област, които имат временно изпълняващи длъжността директор или титулярите са пенсионери, са над 40. Конкурсите обаче се провеждат поетапно. Първоначално стартираха за 18 учебни заведения в областта. В последствие РУО-Пловдив прекрати конкурса за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Стрелци, тъй като за него имаше само една кандидатка и тя не бе допусната при първоначалния подбор по документи./Вестник Марица

Свързани статии