Приеха важни промени за пенсиите, свързани с част от възрастните хора

Народните представители разгледаха и приеха на първо и второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

При гласуването на първо четене 119 депутати гласуваха „за“, 18 гласуваха „против“ и 8 „въздържал се“. При прегласуването 125 депутати гласуваха „за, 17 гласуваха „против“ и 8 „въздържал се“.

При гласуването на второ четене измененията минаха с гласовете на 115 депутати, 16 „против“ и 2 „въздържал се“.

С измененията се създава възможността на репресирани лица, които са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери и места за задържане, за времето, за което са били интернирани, да имат възможност да се пенсионират при 12 години действителен стаж и доплащане на осигуровки за до 3 години недостигащ стаж.

Според вносителите на законопроекта Делян Пеевски, Бойко Борисов, Атанас Атанасов, Кирил Петков, Деница Сачева, Севим Али, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Хамид Хамид и Йордан Цонев измененията ще имат минимално въздействие върху бюджета на Държавното обществено осигуряване, защото се касае за новоотпуснати пенсии средногодишно на около 200 човека и във финансово изражение разходите са малко над 1 млн. годишно, като този разход няма да застраши финансовата стабилност на фонд „Пенсии“./Вестник Марица

Свързани статии