Бум на работещи малолетни в Пловдивско

Ползването на детски труд в много сектори на икономиката набира все по-голяма скорост. Наблюдава се трайна тенденция към ръст на издадените разрешения за работа на непълнолетни в България.

Това показват данните на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), изнесени в Световния ден срещу детския труд – 12 юни. За петте месеца на 2024 г. Инспекцията по труда е издала 3404 бр., от които 3304 бр. са за лица от 16 до 18 години. Най-много разрешения са предоставени в областите Бургас, Варна, Пловдив, София-град, Софийска област и Благоевград.

На национално ниво Пловдивска област се нарежда на четвърто място по брой издадени разрешения. От началото на годината Дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив е предоставила 262 бр. разрешения за работа на непълнолетни лица, уточниха за „Марица“ от пресцентъра на ИА ГИТ. Разрешенията се предоставят най-вече за секторите хотелиерство, ресторантьорство и търговия.

За цялата 2023 г. Инспекцията по труда е издала 14 827 бр. разрешения за работа на непълнолетни лица в страната. Отчита се ръст не само спрямо 2022 г., когато са били 11 933 бр., но и преди ковид кризата, когато за 2019 г., издадените разрешения са били 9407 бр.

Инспекцията по труда напомня, че законодателството в България защитава децата от трудова експлоатация. В него е регламентирана забрана за работа до 16 години, колкото е задължителната възраст за образование според конституцията, както и специална закрила на непълнолетните работници и служители. Предвидени са и изключения за започване на работа на по-малка възраст, но те са основно за талантливи деца, за включването им във филмови продукции, в театрални трупи, музикални състави и др.

Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление. При установяване на такова нарушение се уведомява Прокуратурата за стартиране на наказателно производство.

За да се повиши осведомеността на младежите за техните трудови права и задължения при започване на работа, ИА ГИТ проведе информационна кампания сред учещите в 40 средни училища в страната. В Пловдив инспекторите по труда от областната дирекция гостуваха в четири професионални гимназии, в които са бъдещи участници на пазара на труда. Това са Професионалната гимназия по туризъм, по механотехника, по архитектура, строителство и геодезия и по хранителни технологии./Вестник Марица

Свързани статии