Замърсени терени в Болярци бяха почистени от отпадъци след адекватна реакция на държавна и местна власт

В Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и в община Садово постъпи благодарствено писмо за бързите и адекватни действия от страна на двете институции, довели до почистване на замърсен терен край село Болярци.

На 30 март в екоинспекцията е регистриран сигналът от същия гражданин, с който той алармира за замърсяване с отпадъци в землището на с. Болярци, община Садово, като посочва, че струпването им се е получило в рамките на един ден вследствие на силния вятър. Още същия ден РИОСВ – Пловдив реагира, като на кмета на общината са дадени предписания за предприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и организиране на почистването им. Предписанията са изпълнени стриктно и в кратък срок, а резултатът е почистен терен и удовлетворени граждани.

Съвместната работа на държавните и местни органи на властта е най-добрият подход за решаване на екологични проблеми, включително за поставяне на „точка“ на замърсяването с отпадъци. Тези проблеми биха били значително по-малко, ако и хората проявяват повече отговорност и изхвърлят отпадъците на определените за това места. Само през тази година в екоинспекцията са постъпили 40 сигнала за замърсяване с отпадъци.

Припомняме, че в момента е в ход националната кампания на МОСВ „Да сложим точка на замърсяването“. От началото на април екипи на РИОСВ – Пловдив извършват ежедневни проверки на всяко едно място от територията си и следят за спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Свързани статии