Ученици ще подават сигнали, ако някой в класа се друса

Учителите пък ще бъдат инструктирани как да разпознават деца, които посягат към дрогата. Това е заложено в механизъм и алгоритъм за действие, разпространени със заповед на министъра на образованието Галин Цоков до школските директори. Целта е борба с разпространението на наркотиците в учебните заведения.

Училищата трябва да имат готовност да създадат незабавно екипи за помощ и връзка с други институции, в случай че ученик използва или разпространява дрога.

Необходимо е да бъдат осигурени възможности учениците да сигнализират – да съобщят на директор или заместник, да се посъветват с педагогическия съветник, да подадат анонимен сигнал на 0878332376.

Директорите са длъжни да запознаят семействата с указанията и вече са насрочени родителски срещи в пловдивски училища. Информират ги и при установени конкретни случаи, включително за възможностите за подкрепа и помощ. Всеки казус се разглежда индивидуално. Родителите се канят на среща с ръководството и представители на здравните служби, за да обсъдят подход и действия.

Механизмът е подготвен от работна група в МОН с участието на представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Главна дирекция „Национална полиция“, ГДБОП, Агенция „Митници“, Национално сдружение на общините в България. Училищните екипи могат да го дописват според спецификите на своето училище. Документът е рамка за съвместни действия на институции и ги ангажира да работят в помощ на училищата, независимо от подчиненост и финансиране.

На фокус е превенцията. Училищата трябва да организират информационни кампании, уроци, дискусии за опасността от новите дизайнерски дроги. Като най-разпространени у нас се посочват марихуаната и синтетичните наркотици – амфетамини, заедно с набиращите популярност райски газ и комбинирани наркотични субстанции.

Изброени са признаци, по които учителите да разпознаят проблема. Физическите промени включват необичайна промяна на тегло, красноречие, разширени или стеснени зеници, промени във външния вид. Отклонения в поведението и настроението могат да се изразят в изолация, намалена успеваемост, отсъствия, срив във връзките със семейството и приятелите, агресивност, раздразнителност, депресия или еуфория. Трябва да се реагира и ако децата се опитват да събират пари по необичаен начин.

При установен случай се съобщава веднага на ръководството и се документират подробностите – дата, час и място, имена на замесените. Училището може да разпише и свои алгоритми, които включват например изолиране на засегнатите ученици.

При всички случаи се уведомява МВР: на 112, в близкото РУ, в контакт с районния полицейски служител, по имейл.

При случай на разпространение и употреба на дрога директорът създава екип за взаимодействие с институциите и при нужда изготвя план за подкрепа на засегнатия ученик и план за предпазване на останалите. Екипът включва представител на Отдела за закрила на детето в „Социално подпомагане“, на районното полицейско управление, РУО и Общинския съвет по наркотичните вещества.

По механизма задължително се уведомяват и здравните служби. Училищата трябва да си сътрудничат с тях, за да осигурят подкрепа и помощ на учениците – консултации със специалисти, предоставяне на информация и обучение на учители и персонал, създаване на програми за превенция и рехабилитация. Ще планират съвместни дейности, които да насочват към здравословен начин на живот. Заедно трябва да установят начин за обмен на информация и подкрепа на засегнати ученици – психологическа, консултации със специалисти, участие в програми за рехабилитация.

Механизмът е съпроводен със списък на институции, организации и правомощията на всяка.

70 на сто от учениците са пробвали дрога

Над 70 процента от учениците в България са пробвали наркотици според неофициални данни на граждански организации, позоваващи се на анонимни анкети, направени от експерти, работещи на терен, сред непълнолетни. Данните бяха огласени наскоро от Калин Таушанов от Гражданската инициатива „Един грам живот“, в която са обединени над 180 родители. По думите му, официална статистика за мащабите на проблема липсва, а данните на организацията сериозно се разминават с тези на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, според които това е проблем за 1,7 на сто от децата./Вестник Марица

Свързани статии