Сарафов: Нямам никакви притеснения за дейността си като ръководител

Нямам никакви притеснения за дейността си като административен ръководител на Националната следствена служба (НСлС). Това заявява директорът на службата Борислав Сарафов в свое отворено писмо, адресирано до заместника на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура (ВКП) Даниела Машева и разпространено до медиите, предаде БТА.

Сарафов посочва, че повод за писмото му е назначена ревизия за дейността на директора на НСлС

по административното, организационното и методическото ръководство на следователите от окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури за периода от 1 януари 2022 г. до момента на извършването на ревизията.

„Моментът за възлагане на посочената ревизия съвпада с публичните атаки на главния прокурор г-н Иван Гешев срещу мен“,

пише още Сарафов в текста на отвореното писмо. Според ръководителя на НСлС върху него се оказва „недопустим служебен натиск“ заради изразена принципна позиция.

Публикуваме пълния текст на отвореното писмо:

„До г-жа Даниела Машева – заместник на главния прокурор при ВКП

От Борислав Сарафов – директор на Националната следствена служба

Уважаема госпожо Машева,

На 22.05.2023г. получих на електронната си поща заповед № РД-04-153/19.05.2023г., подписана от Вас за главен прокурор – съгласно заповед № РД-05-1850/18.05.2023г. С посочената заповед разпореждате извършването на ревизия на дейността на директора на НСлС по административното и организационно ръководство на дейността на НСлС и методическото ръководство на следователите от окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури за периода от 01.01.2022г. до момента на извършването на ревизията.

Моментът за възлагане на посочената ревизия съвпада с публичните атаки на главният прокурор г-н Иван Гешев срещу мен. Това, както и липсата на нормална служебна комуникация с Вас, ме провокира открито да задам следните въпроси:

1.Вие сама ли решихте да назначите тази ревизия, или това ви беше разпоредено от намиращия се по това време в отпуск главен прокурор г-н Иван Гешев?

2.Какво Ви провокира да назначите ревизията именно в този момент, имайки предвид, че съм административен ръководител на НСлС вече шеста година и административната ми дейност никога не е представлявала интерес за ръководството на прокуратурата?

3.Очевидно става въпрос за внезапна и тематична ревизия, а не такава, залегнала в плана за ревизии на ПРБ – в този смисъл има ли сигнали от магистрати и служители от НСлС срещу работата ми като директор на службата?

Разпоредената от Вас именно в този момент ревизия оставя в мен дълбокото убеждение, че върху ми се упражнява недопустим служебен натиск заради изразената от мен принципна позиция, явно засегнала силно личността на г-н Гешев. Считам за абсолютно недопустимо да използвате ресурсите на институцията за оправдаване на неговите действия и в защита на персоналните му интереси.

Държа да уточня, че нямам никакви притеснения за дейността си като административен ръководител на НСлС, респ. от очакваните констатации на ревизиращия екип. Напротив, дълбоко съм убеден, че НСлС е коректно и почтено администрирана, но тревога в мен буди откритата тенденциозност относно момента, избран за такава проверка.

Считам, че действията Ви в този случай, както и начинът и моментът, в който са предприети, ясно показват на всички прокурори и следователи в страната, а и на цялата общественост, че г-н Гешев е готов да използва Вас и Прокуратурата на Република България като инструмент в опит да се разправи с неудобните му.

Очаквам Вашите отговори! Дължите ги не толкова на мен, колкото на всички колеги прокурори и следователи, както и на цялото българско общество“./Вести БГ

Свързани статии