Решено: Ето как ще изглежда българското евро/СНИМКИ/

Образът на Св. Иван Рилски ще бъде изобразен на еврото с номинал 1 евро, емитирано в България. Паисий Хилендарски пък ще е на монетата от 2 евро. А Мадарският конник – на монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента.

БНБ утвърди вчера дизайна на евромонетите, които ще влязат в обращение, когато България влезе в еврозоната. Засега се счита, че това ще стане през 2025 г. Нещо повече, датата вече е включена в дизайна на монетите.

По правило евромонетите имат обща страна и национална страна. Дизайнът на общите страни на монетите е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор. На тях са представени изображения на ЕС или на Европа, които символизират единството на ЕС.

Всяка национална страна на евромонетите включва задължителни и незадължителни реквизити. Задължителните елементи, включени в дизайна на националната страна на българските евромонетите, са:

– изобразяване на кръг от 12 звезди, както e върху знамето на Европейския съюз;

– изписване на кирилица на думата „БЪЛГАРИЯ“ като обозначение на емитиращата държава;

– за българските евромонети от 2 евро – надпис, изписан последователно по гурта, като на едната

половина е изписано „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“, а на втората половина – обърнато изписан същият надпис, съобщават от БНБ.

Избраните незадължителни елементи, включени в дизайна на националната страна на българските евромонети, са:

– изписване на кирилица на думата „евро“ на монетите от 1 и 2 евро, „стотинка“ на монетата от 1 евроцент и „стотинки“ на монетите от 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента; и

– изписване на годината на въвеждане на еврото в България „2025“, допълват от Централната банка.

Решено: Ето как ще изглежда българското евро СНИМКИ

Бърз преглед на националните страни на евромонетите с номинал 2 евро на другите държави от Еврозоната показва, че Германия например е избрала символът на орел, Естония е изобразила контурна карта на самата държава, Испания е заложила на портрет на крал Фелипе VІ. На италианското евро пък е изобразен портрет на Данте Алигиери от Рафаело, който се съхранява във Ватиканския дворец

Художествените проекти са за българското евро са изработени от „Монетен двор“ ЕАД. Те трябва бъдат представени за одобрение на ЕК, Съвета на ЕС и страните членки от еврозоната.

Едва след това, тези проекти ще се използват за производството на евромонети с българска национална страна. В изпълнение на Меморандума за разбирателство между Република България, държавите – членки на еврозоната, и ЕК за започване на производството на евромонети и за подготвителните задачи преди започване на производството , първоначално ще бъдат произведени 8 номинала евромонети с българска национална страна в количество до 1 млн. броя за всеки номинал за тестване на качеството.

Реалното производство на необходимите количества евромонети с българска национална страна ще се извършва след Решението на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България, допълват от БНБ./„Марица“

Свързани статии