Чудо! В най-малката българска община заплатата е 3 бона!

Близо 3000 лева е средната работна заплата в най-малката община по територия в България – Челопеч.

Това се дължи на минното производство в общината.

Затворени преди 30 години, днес мините в община Челопеч осигуряват работа, добри доходи и среда за живот не само за жителите на общината, но и за съседните населени места.

„Смисълът на минния бизнес е да извлича природни богатства по веригата за добавена стойност и съответно от тези природни ресурси да се създават полезни за хората неща. Другият смисъл е създаването на работни места. Третият е плащането на данъци. Една държава се издържа от данъци. Колкото повече работи една компания, толкова по-големи данъци плаща“, заяви пред БНТ Илия Гърков, вицепрезидент и изпълнителен директор.

Мините в Челопеч осигуряват работа на 900 души, но този ефект е неколкократно по-голям за местната икономика.

„Минният бранш е средностатистически. Едно работно място в минния бранш да води до още 5-6 външни. Ползваме много подизпълнители. Компании, които са от района, които работят на наша територия“, допълни Николай Симонски, директор „Производство“.

Непряко заетите са около 4500 души. Средната заплата за региона е близо 3000 лв. Проучванията не спират, за да се удължи максимално работата на мините, но се предприемат стъпки, така че районът да не се обезлюди, когато добивът спре.

„Създаването и устойчивото развитие на такъв тип бизнеси, които нямат нищо общо с минната индустрия, а когато приключи добивът някога напред в годините, да останат устойчиви бизнеси в региона и благодарение на това да се задържат хора в района“, каза още Илия Гърков, вицепрезидент и изп. директор.

Недостиг на кадри в мините няма, защото те сами се грижат за обучението и практическия опит, за да се постига максимална ефективност в работните процеси./БЛИЦ

Свързани статии