БСП: Велкова да даде отчет къде са парите от фискалния резерв

Използвани са средства от фискалния резерв, които не са оторизирани. Ние искаме детайлна информация къде са парите от фискалния резерв. От информация на Велкова излиза, че от фискалния резерв са ползвани около 1,5 млрд. през март месец, и 2,8 млрд. през април, тоест, сума около 4 млрд. лв.

Това заяви Румен Гечев от БСП.

„Ние от БСП сме разтревожени от ситуацията с българските финанси, особено с управлението на фискалния резерв и сигурността на Сребърния фонд. След получаване на допълнителна информация ние ще поставим въпроса в пленарна зала и в отделните комисии“, каза още Гечев.

„Искаме официално министъра на финансите да заяви за какво са похарчени средствата, тъй като обяснението, което Велкова даде е, че те ще бъдат върнати в бъдещ период. За нас това крие големи рискове“, уточни още той.

Относно сведенията от МФ, че средствата в Сребърния фонд са в пълен размер, депутатът от БСП подчерта, че „ще видим дали са налични в пълния си размер“.

„Има една особеност, в резерва има определена сума пари, но когато той започне да намалява с 2-5 млрд. лв., се стига и до Сребърния фонд, а там рисковете стават неуправляеми“, поясни още Гечев.

По-рано днес от Министерството на финансите обявиха, че средствата в Сребърния фонд са налични в пълен размер.

„Министерството на финансите стриктно спазва законово определените ограничители при управлението на средствата в Единната сметка, съгласно §15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за прилагане на разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО 2022, ЗБНЗОК за 2022 г. (т.нар. удължителен закон). Това е видно от публично достъпните данни на Управление „Емисионно“ на БНБ, както и от публикуваните статистически данни за размера на фискалния резерв на интернет страницата на Министерството на финансите.

Данните показват, че за нито един период през месеците март и април наличностите на правителството не са по-ниски от законово определения ограничител, което означава, че средства на Държавния фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) и средствата по програми и проекти на Европейския съюз са налични в пълен размер за всеки от посочените периоди. Това означава, че не само наличностите на Сребърния фонд, които за посочените периоди са в размер на малко над 3,7 млрд. лв., са налице в пълен размер, но е спазен и ограничителят по отношение на средствата по програми и проекти на ЕС“, съобщиха от министерството./Вести БГ

Свързани статии