Заради спорна наредба: Малките агроаптеки са обречени на фалит

На фалит са обречени стотици дребни търговци на препарати за растителна защита в страната. Нова наредба на Министерството на здравеопазването, издадена по чл. 34 от Закона за здравето, доста спорна юридически и противоречаща на Наредба 3 на Министерството на земеделието (МЗм), ще доведе до принудително затваряне на малки селскостопански аптеки, а хората ще останат без доходи. Наредбата трябва да бъде атакувана веднага от ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), тъй като вече има издаден нормативен акт по друг закон. За това алармират вещи по въпроса, както и собственици на агроаптеки, чийто бизнес е застрашен.

В какво се състои проблемът?
В Наредба № H-4 от 1 август 2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки е посочено, че те не могат да се откриват в жилищни сгради, сгради със смесено предназначение с наличие на жилища в тях, детски и учебни заведения и други обществени сгради, обекти за производство и търговия с храни и обекти с обществено предназначение. Селскостопанските аптеки се откриват в помещения със самостоятелен вход, разположени на първи надземен етаж, достъпен за посетителите.

За детските заведения и тези за производство на храни спор няма, че там няма как да се продават препарати за растителна защита, но на първия етаж на блока не виждам проблем. Още повече когато вече има отделен вход към аптеката. Тепърва шефът трябва да търси ново помещение и да прави допълнителни разходи, ако въобще продължи да се занимава с тази дейност, ядосва се агрономът Симеон Велев, продавач на агрохимикали.

Наредба Н 4/01.08.2022 г. е нагледен пример за некомпетентност, юридическа немощ, чиновнически напън, лобизъм, желание на някои служби да осмислят безсмисленото си съществуване чрез намеса в дейности, от които хал-хабер си нямат. Тъжна реалност. Част от собствениците на селскостопански аптеки трябва да са наясно, че вероятно ще се наложи да ги закрият до една година, независимо че имат издадени удостоверения, тъй като някой така е решил, а друг не му е попречил – най-вероятно защото не е разбрал или просто не му пука, коментират в социалните мрежи съдържатели на агроаптеки./Вестник Марица

Свързани статии