Време е важните въпроси да получат своя отговор!

Клуб Политическа Академия организира събрание-среща с българските граждани относно фундаментални въпроси за гражданското представителство, обществено значимите теми и истинските решенията за изход от дълбоката институционална и политическа криза, в която се намира българската държавност.

Срещата се провежда на 20.09.2022 от 18:00 часа на площад „Римски Стадион“ в гр. Пловдив, както и в други от големите градове в страната през следващите дни.

Основната тема, която се дискутира на срещата е „Защо българите НЕ гласуват?“. Дискусията провокира с фундаментални за българската общественост и държавност въпроси като например – Представени ли са българските граждани в парламента?, включително дали системните партии в действителност представляват Българския народ.

Представителите на неформалния клуб инициират дебат относно функционирането на Представителна демокрация у нас и подвигат въпроса дали резултатът на настоящата политическа система не е т.нар. „фасадна“ демокрация.

Важна част от разговора с гражданите заема темата за мажоритарната избирателна система. Клуб Политическа Академия разгръща тезата защо е важно да избираме Лидери.
Поставя се темата за свикване на Велико народно събрание и необходимостта от нов Обществен договор, който да възстанови доверието в обществото и да се отрази волята на българските граждани. В срещата се подчерта и необходимостта всички български граждани да участват в изборите за Велико народно събрание, в духа на гражданската инициатива и будността на всеки българин.

Представители от юридическия екип на Политическа Академия:

Натанаил Георгиев
Георги Георгиев

Повече за неформалния Клуб ПОЛИТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ можете да намерите на www.academiapoliticum.org

Свързани статии