Тръгват първите 260 млн. лв. по Плана за възстановяване

Първите средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) тръгват към българския бизнес. Общо 260 млн. лв. се насочват по мярката „Технологична модернизация“. За безвъзмездна помощ могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия в страната. Парите са предназначени за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. Мярката ще се изпълнява от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа.

Процедурата е насочена към компании в четири от икономическите сектори – преработваща промишленост, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения, както и професионални дейности и научни изследвания. Това са предимно производствени фирми – за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др.

Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научноизследователска и развойна дейност. Задължително условие е те да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г. Трябва и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 21 000 лв. за микро-, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните предприятия.

Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лв. Максималният е диференциран в зависимост от големината и нуждите на дружествата. Ако са микро-, могат да заявят най-много 180 000 лв. Таванът за малките е 350 000 лв., а за средните – 700 000 лв. Съфинансирането е до 50%.

Срокът за подаване на проектите е до 21 септември 2022 г. включително. Кандидатстването е изцяло електронно, през системата ИСУН 2020, в която беше разработен нов модул за НПВУ.

В следващите дни на Фейсбук страницата на ГД ЕФК ще бъде публикуван клип с необходимите стъпки за попълване на формуляра и подаване на предложенията.

До края на годината по Плана за възстановяване и устойчивост се очаква да стартира още една процедура за подкрепа на производствените инвестиции – за изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергията. Бюджетът й ще е 200 млн. лв. През 2023 г. по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ със 119 млн. лв. ще бъдат подпомогнати семейните компании и тези в творческите индустрии и занаятите./Вестник Марица

Свързани статии