Работодателите излизат на протест пред Министерския съвет на 18 май

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев потвърди по време на форум, че работодателските организации излизат на национален протест пред Министерския съвет на 18 май от 12:00 ч.

Проблемите пред икономиката не са само демографски. За нашата конкурентоспособност са важни цените на суровините и енергията, които не са конкурентни в момента, сравнено с европейските ни партньори и конкуренти, а какво остава и с останалия свят, каза Велев по време на двудневната международна конференция „Произвеждаме мода в България“, организирана от Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК) в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Затова ние и по ваше предложение, и с другите работодателски организации организираме национален протест на 18 май, каза Велев. Протестът на 19 октомври, в който участваха и някои от вашите предприятия, помогна временно. Отново сме изправени пред неразбиране и нежелание да се използват съществуващите възможности за крайни конкурентни цени за българските предприятия, каза още Велев. Цената на енергоресурсите като дял в себестойността на вашата продукция не е пренебрежимо малка и затова трябва да си помогнем сами, обърна се председателя на АИКБ към участниците във форума. БАТОК е член на АИКБ.

Васил Велев посочи, че секторът е сред най-значимите у нас, въпреки че заетостта в него отбелязва известен спад пред последните години. Продажбите се задържаха заради повишената производителност на съответните нива, допълни Велев. Въпреки намалялата численост на персонала в сектора, той е сравним с туризма, строителството и транспорта. Значимостта му се оцени по време на пандемията, когато изведнъж се зарадвахме, че имаме силно развит сектор на текстил и облекло у нас, заяви Велев.

Той посочи, че неблагоприятните тенденции в демографската ситуация са причина всяка година страната да губи около 50 000 души на пазара на труда, което, по думите му, браншът усеща много болезнено. Всяка година се пенсионират около 110 000, а на пазара на труда излизат около 60 000 души и така ще бъде следващите 30 години, каза Велев. От гледна точка на работна сила и заети, въпреки че спада безработицата, спадат и заетите и работната сила със същите числа 45 000 – 50 000 годишно, допълни той. Велев изтъкна, че това е трайна тенденция, с която бизнесът трябва да се съобразява, като инвестира в повишаване на производителността чрез внедряване на нови технологии, енергийна ефективност, за което има подкрепа по оперативните програми и по Плана за възстановяване и устойчивост.

Велев посочи, че последните световни промени дават шанс на производствения сектор чрез скъсяването на веригите на доставки.

Страната ни разполага с множество фирми, които са пример за успешни бизнес модели и продукти, изключително иновативни компании, които могат да бъдат глобални лидери в своята сфера, обърна се Борислав Димитрачков, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към представителите на сектора „Облекло, текстил и кожи“. Той посочи, че страната ни дава своя принос на световната модна сцена, защото едни от най-големите брандове са доверяват на българското качество. Димитрачков изрази очакване занапред да се появяват все повече български брандове и все повече родни марки да продават навън, намирайки своите международни партньори и обеща подкрепа от страна на Агенцията.

Володя Стоянов, член на Председателския съвет на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК), посочи, че основната цел на Асоциацията е да обедини всички фирми от текстилната и кожарската промишленост и да съдейства за консолидиране и единно представяне на интересите им на национално и на международно ниво, за да може браншът да получи заслуженото си място в социално-икономическия живот, каквото той заслужава. Благодарение на всички вас нашата индустрия е и ще бъде още по-конкурентоспособна, отговаряща на новите предизвикателство за устойчиво развитие, обърна се Стоянов към участниците в конференцията.

Заместник-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Милена Георгиева посочи, че секторът има съществен принос при формирането на БВП на страната, но и има съществени проблеми, пред които е изправен. Независимо от почти рекордно ниското ниво на безработицата, която е 4,6 на сто, имаме сериозен проблем с осигуряване на бранша с квалифицирана работна ръка, каза Георгиева и допълни, че демографската криза и недалновидната политика в областта в образованието и обучението през последните 30 години са спомогнали за тази ситуация. Тя изтъкна, че хората, които са заети в този бранш, са предимно застаряващи, с недостатъчна квалификация. Георгиева напомни, че Националният план за действие за тази година вече е стартирал и има възможности за обучение по заявка на работодателите за безработни хора, има и дуално обучение, пише БТА./Novini.bg

Снимка: Булфото

Свързани статии